/
/
/

TEC PROGRAM • Mellan kl 09:00 och 16:00 välkomnar vi er att delta i Evertiqs table-top event samt till att lyssna på intressanta och engagerande presentationer.
 • Scenprogrammet kommer att köras parallellt med eventet. Tveka inte att lyssna till de presentationer ni är intresserad av.
 • Lunch serveras mellan 11:00 och 13:00. Dryck och tilltugg serveras i bufféområdet under dagens gång.


Programmet uppdateras löpande

 • 09:00 - 09:05
  Välkommen till TEC Göteborg
  Evertiq New Media AB
 • 09:05 - 09:35
  Intelligence at the edge – high performance embedded computing
  Patrik Björklund - Tritech
  Autonoma fordon, medicinsk bildbehandling, mobil datakommunikation och många andra applikationer kräver allt mer datorkraft. Många av de uppgifter som kräver hög prestanda behöver lokal prestanda, och kraftfulla processorer och även diskreta GPU-enheter måste vara inbäddade i enheterna. Men att implementera dessa designer på en komponentnivå är ofta inte ett realistiskt alternativ, både av tekniska och kommersiella skäl. Men det finns ett växande antal off-the-shelf-moduler som är tillgängliga för dessa ändamål. Det finns också en marknad för kompletta industriella COTS-system (commercial-off-the–shelf), med högpresterande processorer och GPU-enheter, som är lämpliga för industri- och transportapplikationer. I denna presentation kommer vi att titta närmare på några av utmaningar som uppstår när man använder högpresterande plattformar och vilka lösningar som finns tillgängliga för industriella applikationer.
 • 09:40 - 10:20
  From PCB-design to manufacture in high speed
  Gernot Seeger - General Manager - Beta Layout
  Ny produktutveckling och ’time to market’ är två avgörande faktorer för ett företags framgång. En tillverkningstjänst som är snabb, nyckelfärdig, för lågvolym/prototyp är avgörande för att minska tiden för en produkt att komma ut på marknaden.
 • 10:25 - 10:50
  Tävlingsfinal Årets Elektronikföretag i Västsverige
  Iman Habib - Ordförande - EIG - Elektronikindustriföreningen i Göteborg
  EIG, Elektronikindustriföreningen i Göteborg, håller i sin årliga tävling ”Årets Elektronikföretag i Västsverige”. Priset delas ut i syfte att påvisa elektronikföretagens viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling. Fokus ligger på att lyfta fram svensk elektronik, att synliggöra företagen i regionen, men också branschen i stort. Priset delas ut i grenarna ”Årets Unga Elektronikföretag i Västsverige”, samt ”Årets Elektronikföretag i Västsverige”.
 • 10:55 - 11:35
  Robotar och deras plats inom sjukvården
  Adam Hagman - Robotdalen
  När Robotdalen deltog i ett europeiskt frågeformulär där 26’000 européer fick frågor om hur de ställer sig till robotar inom vården, svarade 4 procent att robotar kommer att användas inom vård av barn, äldre och funktionshindrade. En av fem tror att robotar kommer att användas inom hälso- och sjukvården som helhet. – Otroligt stora summor investeras i Europa för att utveckla ny teknik. OECD-ländernas ministrar skriker efter innovationer. Men det finns också en hälsovårdssektor som mer eller mindre är helt oförberedd på den nya tekniken. Politiker, ingenjörer och sjukvårdspersonal talar ofta helt olika språk. I Sverige är en robotsjuksköterska inom sjukvården långt ifrån relevant. Människor vill inte att robotvårdare och vårdpersonal inte vill ha dem som kollegor. Och Robotdalen vill inte heller utveckla dem, säger Adam Hagman. Men ...
 • 11:45 - 12:45
  Start-Ups and the trouble with components
  Start-up Corner
  You are a start-up within the electronics industry? You need help with a particularly tricky problem? Let our exhibitors and visitors know about it in a 5 minute pitch. Get in contact with info@evertiq.com, tell us who you are and reserve a speaker slot.
 • 13:00 - 13:45
  Lean 4.0.
  Hans Reich - Lean-expert - Chalmers Professional Education
  Ska man få utväxling på automation och digitalisering är det helt nödvändigt att ha ett gemensamt överenskommet arbetssätt som företaget lever efter. Hans Reich kommer att berätta varför Lean och Digitalisering är en mycket kraftfull kombination som är helt nödvändig om Sverige ska klara framtidens utmaningar.
 • 13:50 - 14:20
  Trustworthy Power Analysis of Variable Speed Drives
  Bernd Neuner - Director of Sales - ZES Zimmer Electronic Systems GmbH
  Variable speed drives are able to reduce energy consumption by up to 60% and have thus become one of the main contributors to a more efficient use of electricity. Among the prices paid for these improvements is a massive change in signal shape from a more or less clean sinus to a heavily distorted PWM waveform with increased peak values and slew rates. The distribution of the signal’s power over a much broader frequency spectrum poses highest demands on measuring instruments for the integrity of power measurements to be maintained. We will discuss those demands with a special focus on typical pitfalls to be avoided.
 • 14:30 - 14:50
  to be announced
 • 15:00 - 15:20
  to be announced
  Yehoshua Shoshan - Innofour
 • 15:30 - 15:50
  to be announced
 • 15:55 - 16:00
  TEC Göteborg slutar
  Evertiq New Media AB
Föredragsinbjudan till TEC Göteborg 2018

Evertiq bjuder här med in företag att lämna tekniska presentationer. Material (en sammanfattning/abstrakt om 100 – 150 ord) som inkommer innan den 25 december 2017 kommer att övervägas.

Materialet måste vara icke-kommersiellt och bör beskriva karaktär samt omfattning av den föreslagna presentationen. Sammanfattningen bör också innehålla följande: presentatör kontaktuppgifter, jobbtitel, företagsnamn samt e-post.

Vänligen skicka sammanfattningen med en kort talarbiografi till info[at]evertiq.com, med ämnesraden: "TEC Gothenburg Call for Papers".

Kontakt

Projektledare
Henrik Björsell
+46 70 371 90 09
Försäljning
Peter Lithander
+46 70 377 99 50
Programansvarig
Anke Schröter
+46 73 844 90 09