Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 september 2006

Kostnaden för fjärravläsning<br>blir 12 miljarder kronor

Kostnaden för införandet av fjärravlästa av elmätare i Sverige beräknas landa på 12 miljarder kronor, enligt en färsk rapport från analysföretaget Berg Insight.

Lagkravet på månadsvisa avläsningar av alla elmätare från 2009 kommer därmed att kosta cirka 2,300 kronor per hushåll att uppfylla. Investeringarna skall komma elkunderna till godo i form av korrekta elräkningar baserade på kundens verkliga elanvändning. Tack vare rationaliseringsvinster förväntas elbolagen inte heller behöva höja sina nätavgifter. "Sverige och Italien kommer att vara de första europeiska länderna där alla elkunder omfattas av fjärravläsning", säger Tobias Ryberg, analytiker på Berg Insight. "Vi ser att utvecklingen även går snabbt framåt i de övriga nordiska länderna och i Nederländerna." Enligt studien är energipriser och elanvändning de faktorer som mest påverkar viljan att investera i fjärravläsningsystem. Hushållen i Sverige, Norge och Finland använder tre till fem gånger mer el än EU-snittet. Danmark har på grund av skatter de i särklass högsta elpriserna i EU, följt av Italien och Nederländerna. Studien konstaterar att dataöverföring via elnätet fortfarande är den vanligaste kommunikationsteknologin för fjärravläsning, men att GPRS växer mycket snabbt. Så kallad maskin-till-maskin kommunikation blir därmed ett allt större användningsområde för mobilnäten. Telenor Cinclus har seglat upp som den ledande leverantören av fjärravläsningssystem på den svenska marknaden med en marknadsandel runt 23 procent. Inom ett par år kommer överen miljon elmätare att vara anslutna till Telenors mobilnät i Sverige.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1