Komponenter | 10 maj 2001

2000, rekordår för svensk komponentdistribution

2000 var året då bland annat världens halvledarmarknad ökade med en bit över 35 procent, vilket givetvis smittade av sig på distributörsbranschen, både i Sverige och internationellt.
Sammantaget ökade de tio största distributörerna på den svenska marknaden sin omsättning med 54 procent, jämfört med 18 procent året innan. Totalt uppgick den svenska distributörsmarknaden till 7,4 miljarder kronor, en ökning med 39 procent från 5,3 miljarder 1999.

Den totala svenska komponentmarknaden uppgick till 24,4 miljarder kronor, vilket innebar att distributionens andel var ca 30 procent, dvs ungefär oförändrad från tidigare år. Allra störst var andelen distribution när det gäller passiva komponenter, nämligen hela 52 procent. Orsaken till det var bl a den svåra allokeringssituation som rådde under året och som fick komponentköparna att "dammsuga" marknaden efter bl a tantalkondensatorer.

Anmärkningsvärt är att det var de allra största distributörerna som visade den största tillväxten. Rekordet var inte mindre än 368(!) procent, men det förekom också (stora) företag som dubblade sin omsättning under året. Men trots den rekordstora uppgången i marknaden fanns det även företag som visade en minskad försäljning under år 2000.

Detta och mycket mer finns att läsa om den svenska marknaden för elektronikkomponenter i den rapport som Europartners Consultants nu ger ut för elfte året. Förutom Sverige behandlas marknaderna i övriga Europa, Japan, Taiwan och USA. Nytt land i år är Israel. Totalt omfattar världsrapporten 21 länder.

Den svenska rapporten, som omfattar närmare 140 A4-sidor, inleds med en världs- och europeisk översikt. Dessa följs av en beskrivning av den svenska marknaden och marknadsutvecklingen vad gäller aktiva-, passiva- och elektromekaniska komponenter; både den totala marknaden och andelen distribution.

I den svenska rapporten finns också en detaljerad presentation av de 10 största distributörerna i Sverige med uppgifter om försäljningsutvecklingen från 1998, resultat, företagsledning, försäljningsprogram och historik. Det finns dessutom jämförelser mellan företagen vad gäller den samlade komponentförsäljningen, försäljningen av aktiva komponenter samt av passiva och elektromekaniska komponenter under 2000. Rapporten innehåller vidare en presentation av ytterligare 16 svenska komponentdistributörer.

Not: Priset för den svenska rapporten är £500 och hela världsrapporten, som omfattar över 700 sidor, är £3 800. Ytterligare information och orderformulär kan beställas från
Skantz Nordic AB på telefon 08 560 445 00, fax 08 560 463 37 eller E-post skantz.nordic@swipnet.se.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2