Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 oktober 2006

Alexian Brothers köper Elekta Neuromag

Genom förvärvet av Elekta Neuromag®, blir Alexian Brothers Health System först i Chicago med att erbjuda diagnostik med hjälp av Elektas banbrytande system för sofistikerad tredimensionell kartläggning av hjärnaktivitet i realtid. Systemet, som förväntas vara i drift från januari 2007, kommer att används i såväl kliniskt som forskningssyfte.

"Som det första det icke-akademiska sjukhuset att införskaffa denna avancerade teknologi så kommer Alexian Brothers Health System att sätta ribban för neurologiskt fokuserade sjukhussystem," säger Mark Frey, VD på Alexian Brothers Behavioral Health Hospital och Executive Vice President på Alexian Neurosciences Institute. Med Elekta Neuromag, ett avancerat system för magnetencefalografi (MEG), kan forskare och kliniker i realtid kartlägga hjärnaktiviteten genom att icke-invasivt mäta de svaga magnetfält som skapas i hjärnan. Elekta Neuromag kan mäta hjärnaktivitet med en tidsupplösning på millisekundnivå, vilket ökar möjligheten att bättre kunna förstå och att hitta behandling för funktionella sjukdomar som exempelvis epilepsi. Mätresultaten förbättras ytterligare tack vare MaxFilter™, en unik mjukvara från Elekta som filtrerar bort alla magnetiska störningar, såväl externa som interna från patienten, vilket väsentligt höjer kvaliteten på, och underlättar analysen av, de mätdata som systemet genererar. "Jämfört med andra metoder som används för diagnostik före hjärnoperationer, kan MEG-teknologin erbjuda stora fördelar vad det gäller både tidsåtgång och upplösning i tre dimensioner" säger Anthony DeCarolis, VD för Elekta Inc., och ansvarig för Elektas verksamhet i Nordamerika. "Icke-invasiv kartläggning och övervakning av hjärnaktiviteten i realtid anses idag som ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom neurologin. Elekta är den enda MEG-leverantören på marknaden som har den finansiella stabilitet som krävs för att vara en långsiktig partner, för att fortsätta att utveckla MEG-teknologin och dess applikationer och därmed säkra kundens investering," avslutar DeCarolis. "Det nya systemet kommer att användas såväl klinisk på patienter som i vår forskningsverksamhet och i utvecklingen av nya applikationer," förklarar Dr. Jeffrey David Lewine, som kommer att ansvara för MEG-centrum på Alexian Brothers. "Vårt kliniska program kommer att stödja neurologer och neurokirurger i hela Mellanvästern och de kommer att använda Elekta Neuromag främst inför kirurgisk behandling av hjärntumörer, kärlmissbildningar och epilepsi. "Vårt omfattande forskningsprogram kommer att fokusera på traumatiska hjärnskador, demens, depression, schizofreni, tvångssyndrom, hjärnblödning, inlärningsproblem och autism. Vårt fokus är att hjälpa patienterna till en effektiv och individuellt skräddarsydd vård med hjälp av kartläggning av hjärnan." Dagens forskning driver kontinuerligt fram nya användningsområden för MEG-teknologin. Idag används Elekta Neuromag bland annat för pre-operationell kartläggning inför hjärnkirurgi och MEG-MRI integration för att förbättra noggrannheten vid lokalisering och planering för öppen kirurgi och strålkirurgi. Den kliniska nyttan av MEG-teknologi är väl etablerad och metoden ersätts i USA genom Medicare/Medicaid. "Alexian Brothers har sedan tidigare stora resurser inom bild och kartläggning av hjärnan," säger Mark Frey på Alexian Brothers. "Tillskottet av Elekta Neuromag kommer att ge nya unika kunskaper i neurologi, neurokirurgi och psykiatri, såväl forskningen som patientvården. Vi hoppas mycket på att Elekta Neuromag i kombination med vår Leksell Gamma Knife ska kunna öppna nya möjligheter för icke-invasiv diagnos och minimal-invasiv behandling av en lång rad sjukdomstillstånd såsom hjärntumörer, kärlmissbildningar, epilepsi och tvångssyndrom."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-2