Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 oktober 2006

Två viktiga order till Elekta

Elekta har nyligen vunnit två nya upphandlingar om leverans av avancerad utrustning till Tyskland och Irland.
Elekta tillkännagav idag en order från St Luke's Hospital i Dublin, Irland. Hela projektet, som totalt värderas till över 10 MEUR, inkluderar bland annat leverans av fyra Elekta Synergy®, Elektas avancerade digitala linjäracceleratorer, utrustade för intensitetsmodulerad och bildstyrd strålterapi (IMRT och IGRT).

"Vi valde Elekta för att de erbjuder en heltäckande lösning som motsvarar våra behov och som gör det möjligt för St Luke's att gå vidare med att introducera bildstyrd strålterapi i Irland. Beslutet påverkades i hög grad av att den metod med integrerad tredimensionell volymröntgen (3D X-ray Volume Imaging) som möjliggörs med Elekta Synergy är etablerad i klinisk användning vid ett stort antal strålterapikliniker världen över", säger Lorcan Birthistle, VD för St Luke's Hospital. "Här på St Luke's ser vi fram emot de nya system som kommer att installeras och som kommer att bli till stor nytta för våra patienter."

Dessutom meddelar Elekta att man vunnit ett anbudsförfarande för leverens av Elekta Neuromag®, till Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science (MPI CBS) i Leipzig, Tyskland. Elekta Neuromag är världens mest avancerade system för icke-invasiv registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av magnetencefalografi (MEG).

MPI CBS kommer att uppgradera sin anläggning och ersätta sin nuvarande MEG-utrustning med ett helt nytt system från Elekta. Med Elekta Neuromag installerad, kommer neurokirurger, neurologer och psykiatrier vid detta berömda institut att icke-invasivt kunna registrera nervcellsaktivitet i hjärnan, i realtid och med större precision än tidigare. Dessa förbättringar möjliggörs till stor del av den nya mjukvaran MaxFilter™ som filtrerar bort all magnetisk störning, internt såväl som externt, vilket ger en mer tillförlitlig analys.

"Elekta är och har alltid varit fokuserat på att bekämpa svåra sjukdomar. I MEG ser vi en stor, ännu outnyttjad potential. MEG har redan visat sig vara en värdefull teknologi inom hjärnforskningen och vi är mitt inne i en spännande utveckling av kliniska tillämpningar. Vi på Elekta är fast beslutna att fortsätta leda den utvecklingen och öka tillämpningarna i vården av patienter med sjukdomar i hjärnan," säger Elektas VD Tomas Puusepp. "Som den enda leverantören av MEG-system med den finansiella stabilitet som behövs för en fokuserad satsning, är det bara Elekta som har möjligheten att erbjuda långsiktigt samarbete och utlova framtida utveckling av plattformen och dess tillämpningar."

MaxDiagose™, ett nytt analysverktyg, presenterat vid Biomag 2006

Vid den vetenskapliga konferensen Biomag 2006, som ägde rum i Vancouver, Kanada i slutet av augusti, var Elekta väl representerat och uppvisade starkt ledarskap inom magnetencefalografi. Elekta presenterade då MaxDiagnose™, det första fullödiga analysverktyget för klinisk tillämpning av MEG, ett system med flera tidsbesparande funktioner i syfte att underlätta rutinmässig undersökning och diagnos. Med MaxDiagnose blir det möjligt att genomföra en analys av epilepsi-patient på mindre än en timme, något som är att betrakta som ett genombrott inom MEG. Vad som tidigare varit den främsta flaskhalsen i tillämpningen av teknologin, rutinmässig analys av omfattande mätningar, blir nu äntligen möjligt. MaxDiagnose kommer att finnas tillgängligt för leverans senare under året.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-14 11:24 V11.8.1-1