Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2006

Förbättrat resultat 2006 för Megacon

Försäljningen har utvecklats positivt i Megacon-koncernen under årets första nio månader 2006. Koncernens nettoomsättning uppgick till 67,1(53,2) MSEK, en ökning med drygt 26 procent jämfört med motsvarande period 2005.

Uppdragsproduktion har bra beläggning i verkstaden och rekryterar fler montörer. Orderingången har varit stark och bedöms som ytterligare ökande under hösten. I jämförelse med motsvarande period 2005 ökade omsättningen med 32 procent. Produktförsäljning har ökat omsättningen med cirka 8 procent jämfört med motsvarande period 2005. Ökningen är främst relaterad till produktområde Panel-/Kontrollinstrument. De övrig produktområdena Jordfelsövervakning, Mätinsamling, och Åskskydd uppvisar oförändrad nivå jämfört med motsvarande period 2005. Kassa samt outnyttjade krediter uppgår vid periodens slut till 7,3 (12,8) MSEK och koncernens soliditet till 53,8 procent (56,6). Räntebärande skulder uppgår till 1,2 (2,8) MSEK. Jämfört mot 2005 så har Megacon minskat checkkrediter samt övrigt låneutrymme med 8 MSEK då behov ej funnits för denna storlek av engagemang. Koncernens resultat efter skatt för niomånadersperioden uppgår till +1,2 (+0,5) MSEK.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-2