Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 maj 2001

Orange i samarbete med Hi3G och Europolitan

Idag blev det klart att Orange formellt närmar sig det redan etablerade samarbetet mellan Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone inom infrastrukturen för 3G.
Intentionsavtalet ger Orange ett erbjudande att bli delägare i 3G Infrastructure Services AB. Samarbetet gäller endast utbyggnaden av en gemensam UMTS-infrastruktur i Sverige.

Intentionsavtalet innebär att Orange har ett erbjudande att bli tredjedelsägare i 3G Infrastructure Services AB, det nya joint venture som bildats av Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone för gemensam utbyggnad av UMTS-infrastruktur i Sverige. Om Orange tackar ja till erbjudandet blir de tre bolagen likvärdiga parter i bolaget.
3G Infrastructure Services AB har till uppgift att för sina ägare bygga och driva en UMTS-infrastruktur som täcker upp till 70 procent av den svenska befolkningen.
För 3G Infrastructure Services AB innebär ett samarbete mellan de tre parterna en kostnadseffektiv utbyggnad och en gynnsammare effekt på den svenska landskapsbilden.
Det avsedda samarbetet ligger i linje med PTS riktlinjer och licensvillkor, samt förutsätter godkännanden från berörda myndigheter.
3G Infrastructure Services AB ägs till hälften vardera av Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone. Bolaget har som tidigare meddelats till uppgift att bygga en gemensam infrastruktur utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa regioner kommer operatörerna att ha egna nät. Parterna kommer att behålla sin självständighet vad gäller utveckling och tillhandahållande av tjänster och innehåll till kunderna. 3G Infrastructure Services AB kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholms-området.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1