Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2006

Sectra levererar system till Australien

BreastScreen Victoria, som ingår i Australiens nationella program för mammografiscreening, genomför ett treårigt pilotprojekt i syfte att övergå från filmbaserad till digital mammografi. Sectra har levererat system för hantering och lagring av digitala bröstbilder (PACS) till projektet.

Pilotprojektet inleddes i april 2005 när BreastScreen Victoria tilldelades finansiering från regeringen i syfte att införa digital mammografi i sina mobila mammografienheter. Efter omfattande och noggrann utvärdering av systemen på marknaden valdes Sectra till leverantör av PACS (Picture Archiving and Communication System). I den inledande fasen av projektet har Sectras system installerats på två mammografi¬mottagningar som nu är helt digitaliserade. “Kombinationen av Sectras mycket framstående produkt och engagerad erfaren personal säkerställer att vi kan fortsätta erbjuda kvinnorna i Victoria bästa möjliga mammografi", säger Onella Stagoll, chef för BreastScreen Victoria. Inom BreastScreen Victoria finns åtta regionala mammografimottagningar samt 40 lokala. Ytterligare 20 områden besöks vartannat år av de mobila mammografi¬enheterna. Totalt utför BreastScreen Victoria fler än 200,000 mammografiundersökningar varje år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1