Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2006

Bättre resultat för MultiQ

Under perioden januari till september nådde bolaget en omsättning på 61,0 Mkr (61,7) och resultatet efter skatt blev 3,2 Mkr (0,8). Jämfört med föregående år, exklusive försäljning till EssNet, motsvarar detta en ökning av omsättningen på 33 %.

För kvartalet isolerat ökade omsättningen 28 % jämfört med föregående år. Orderingången för niomånadersperioden blev 62,2 Mkr (53,1), vilket motsvarar en ökning på 17 % jämfört med motsvarande period förra året. Den ökande orderingången är ett resultat av befintliga kunders fortsatta förtroende för bolagets produkter samt nya affärer i bland annat Storbritannien, där försäljningen tagit fart främst under sensommar och höst. Vid utgången av tredje kvartalet hade bolaget en orderstock på 17,5 Mkr (73,2), vilket motsvarar en ökning med 23 % jämfört med utgången av juni 2006.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2