Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2006

Fortsatt tungt för Elektromekan

Elektromekan redovisade idag sin delÄrsrapport för januari - september 2006. EfterfrÄgelÀget för Elektromekan har varit svagt. OrderingÄngen var lÀgre Àn leveransvolymen. Rationaliseringar och kapacitetsanpassningar har genomförts inom affÀrsomrÄdet.
NettoomsÀttningen inom Elektromekan minskade till 172 mkr (293). OmsÀttningen utanför telekom ökade under perioden med 23 procent och uppgick till 128 mkr (104) samtidigt som försÀljningen till telekommarknaden mer Àn halverades till 44 mkr (189). Rörelseresultatet uppgick till -17,6 mkr (-2,6). Rörelsemarginalen uppgick till -10,2 procent (-0,9). OrderingÄngen under perioden uppgick till 151 mkr (299).

För att möta en minskad efterfrÄgan frÄn telekommarknaden har Elektromekan de senaste Ären satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Den stora skillnaden mellan dessa marknadsomrÄden Àr att telekommarknaden kÀnnetecknas av fÄ kunder men med stora serievolymer medan industrisegmentet bestÄr av en bredare kundbas men oftast med mindre seriestorlekar.

TillvÀxten inom industrisegmentet, som har varit betydande, har Ànnu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom. Tillverkningen av arbetsintensiva produkter överförs successivt under Äret till Elektromekans produktionspartners i lÄgkostnadslÀnder, samtidigt som en mÄlmedveten automatisering sker i Sverige. Personalstyrkan har under Äret minskat med ca 50 personer. Omstruktureringen kommer att fÄ effekt under Ärets sista kvartal.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1