Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 30 oktober 2006

Data Respons i luftburet säkerhetsprojekt

Det norska företaget OCAS har utvecklat ett unikt system, som varnar piloter för hinder. Deras lösning kommer att avsevärt minska antalet olyckor och dödsfall. Data Respons har bidragit till industrianpassningen av OCAS-systemet.

OCAS står för Obstacle Collision Avoidance System och skapades 1999 av flygarna Morten Mørk och Rolf Bakken. - Idén fick vi sedan flera mindre flygplan och helikoptrar kolliderat med kraftledningar, säger Morten Mørk, grundare och VD för OCAS AS. Dessutom har vi själva upplevt att det är mycket svårt, om inte omöjligt, att se kraftledningar, torn, vindkraftverk och master under flygning, trots att de är markerade enligt gällande föreskrifter. – Akustisk varning i cockpit, kombinerat med blinkande lampor på lufthinder som till exempel kraftledningar, vindkraftparker, master osv. är mycket mer effektivt än dagens lösning med utmärkning och ljussättning av master. OCAS AS har utvecklat en solcellsdriven radar, som varnar piloter med starka lampor samt ljud via flygets VHF-radio i områden runt lufthinder som till exempel kraftledningar, vindkraftsparker, broar och master. Lamporna är avstängda när det inte är någon trafik i området. Målet är att bli en global och ledande aktör inom varningssystem för luft- och sjöfartshinder. Vägen från idé till kommersialisering är präglad av samarbete med myndigheter och potentiella kunder. OCAS har därför genomfört ett testprogram med Statnett SF och ledande nätföretag i USA och Norge, samt med de norska, amerikanska och kanadensiska luftfartsmyndigheterna. Systemet är nu godkänt i dessa länder. – Det är helt avgörande att föra en bra dialog med både slutkunder och myndigheter för att kunna utveckla och erbjuda ett system som uppfyller driftskraven, säger Mørk. Utmaningen i samband med kommersialiseringen av OCAS-systemet har i första hand varit att kartlägga vilka krav systemet måste uppfylla, därefter att göra de nödvändiga anpassningarna och till slut att dokumentera systemet i enlighet med myndigheternas krav. Därför kontaktade vi Data Respons. En utvecklingsprocess från idé till färdig produkt omfattar olika fackområden som inte många har inom företaget. – Den produktutvecklingsprocess som OCAS har gått igenom har vi genomfört flera gånger. Vi kan därför omedelbart bistå med den nödvändiga kunskapen. Det är emellertid lika viktigt att förutse möjliga problem i de faser som ligger längre fram i tiden, säger Ivar A. Melhuus Sehm, projektansvarig inom Data Respons. – Data Respons har genomfört ett avancerat projekt på ett mycket tillfredsställande sätt, säger Mørk. Data Respons har hållit tidsplaner, bidragit med relevant spetskompetens och blivit en viktig samarbetspartner vid industrianpassningen av OCAS-systemet. Under hösten kommer de första enheterna att vara klara för leverans till kund, och OCAS börjar installationerna i Norge och USA under september.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1