Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 november 2006

"Toppen nådd i elektronikbranschen"

Enligt Teknikföretagen är produktionstillväxten för teknikföretag i Sverige jämförelsevis begränsad och nästa år blir tillväxten lägre. Den svenska tele- och elektronikindustrin växer heler inte lika starkt som tidigare.

Olika branscher har olika förutsättningar. Med en sammantaget dämpad efterfrågan förväntas också priserna stiga mindre än i år. Antalet anställda, som ökar något under andra halvåret i år, förväntas nästa år bli närmast oförändrat. Det skriver Teknikföretagen i sin prognos för 2007. Produktionstillväxten blir inte högre än 5 procent trots den starka internationella tillväxten. Teknikföretag i USA, Japan, Tyskland och inte minst övriga nordiska länder visar alla ännu högre siffror i år. – Detta kan framför allt förklaras av att olika branscher har olika tillväxtförutsättningar. Vår export går till stor del till traditionella industriländer med lägre marknadstillväxt och endast en mindre del går till mer expansiva ekonomier som bland andra Kina och övriga Asien, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten. – Skillnaderna är stora mellan olika branscher. I motsats till personbilsindustrin, där efterfrågan är svag, har tillväxten i metallvaruföretagen tagit fart. Vi räknar här med att produktionstillväxten når 4,5 procent i år för att sedan växla ner till 3 procent nästa år. Skälet är främst att efterfrågan på insatsvaror mattas i takt med en förväntat lägre tillväxt för industrin i Sverige och andra EU-länder. Även svensk maskinindustri har haft en stark utveckling och exporten har vuxit i hög takt. Däremot har hemmaleveranserna ökat måttligt och i lägre takt än i fjol. Den internationella efterfrågan på maskinutrustning väntas försvagas nästa år då kapitalkostnaderna stiger och kapaciteten byggts ut i många industrier.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1