Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 november 2006

Hur är det med öppenheten? Hur bra går det för industrin egentligen?

Just nu går den svenska branschen för högtryck. Samtliga företag evertiq varit i kontakt med är av uppfattningen att de just nu befinner sig i en högkonjunktur som ligger på en nivå långt över vad man är van vid. Men finns det en oro? Hur länge håller den fina trenden i sig?

De företag i elektronikbranschen som evertiq varit i kontakt med meddelar om gyllene tider och att någon avmattning inte är på väg men Teknikföretagen meddelar nu att hela den svenska industrin är på väg att avmattas med början i 2007. Vi befinner oss just nu nära toppen i konjunkturen. Nästa år kommer produktionstillväxten i teknikindustrin att passera krönet och plana ut – från årets 5 procent till cirka 4 procent. Det siade Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune vid en pressträff på Elmia Subcontractor. Teknikföretagen presenterade nyligen sin konjunkturrapport med en prognos för 2007. Där konstaterar man att produktionstillväxten för teknikföretag i Sverige är jämförelsevis begränsad i år; 5 procent, trots att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Nästa år blir tillväxten något lägre: 4 procent. En förklaring till den totalt sett ganska låga siffran är att branscherna har så olika förutsättningar, och att marknadstillväxten är olika i olika delar av världen, säger Anders Rune. – Den höga tillväxten i Kina och övriga Asien märks inte så mycket hos oss, eftersom vår export dit inte är så stor. Nära 75 procent av teknikföretagens export går till de 23 rikaste OECD-länderna, där tillväxten är lägre och förväntas minska något även nästa år. Den amerikanska ekonomin verkar redan ha lämnat konjunkturtoppen bakom sig. Utvecklingen i USA är ett bekymmer. Det riktiga sorgebarnet är personbilsbranschen, som går riktigt dåligt i exempelvis USA. Eftersom många svenska underleverantörer arbetar med bilindustrin drabbas de förstås av detta. Även tele- och elektronikindustrin har haft en bromsande volymtillväxt. Däremot har tillväxten hos metallvaruföretagen och i maskinindustrin varit god. – Det mest intressanta är kanske metallvaruindustrin, eftersom den speglar industrikonjunkturen i Sverige totalt sett ganska bra. I år är tillväxten i metallvarubranschen 4,5 procent och vi räknar med att den sjunker till cirka 3 procent under 2007, säger Anders Rune. Maskinindustrin har en tillväxt på hela 8 procent i år. Siffran förväntas sjunka till runt 4 procent under nästa år. Sysselsättningen är just nu inne i en positiv utveckling, och nyanställningarna ökar under tredje och fjärde kvartalet i år med cirka 0,5 procent. Men Teknikföretagen räknar med ett oförändrat läge under 2007. – Industrin måste öka sin produktionstillväxt med runt 4-5 procent för att upprätthålla antalet anställda, konstaterar Anders Rune.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1