Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 november 2006

Hur är det med öppenheten? Hur bra går det för industrin egentligen?

Just nu går den svenska branschen för högtryck. Samtliga företag evertiq varit i kontakt med är av uppfattningen att de just nu befinner sig i en högkonjunktur som ligger på en nivå långt över vad man är van vid. Men finns det en oro? Hur länge håller den fina trenden i sig?
De företag i elektronikbranschen som evertiq varit i kontakt med meddelar om gyllene tider och att någon avmattning inte är på väg men Teknikföretagen meddelar nu att hela den svenska industrin är på väg att avmattas med början i 2007.

Vi befinner oss just nu nära toppen i konjunkturen. Nästa år kommer produktionstillväxten i teknikindustrin att passera krönet och plana ut – från årets 5 procent till cirka 4 procent.
Det siade Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune vid en pressträff på Elmia Subcontractor.

Teknikföretagen presenterade nyligen sin konjunkturrapport med en prognos för 2007. Där konstaterar man att produktionstillväxten för teknikföretag i Sverige är jämförelsevis begränsad i år; 5 procent, trots att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Nästa år blir tillväxten något lägre: 4 procent. En förklaring till den totalt sett ganska låga siffran är att branscherna har så olika förutsättningar, och att marknadstillväxten är olika i olika delar av världen, säger Anders Rune.

– Den höga tillväxten i Kina och övriga Asien märks inte så mycket hos oss, eftersom vår export dit inte är så stor. Nära 75 procent av teknikföretagens export går till de 23 rikaste OECD-länderna, där tillväxten är lägre och förväntas minska något även nästa år. Den amerikanska ekonomin verkar redan ha lämnat konjunkturtoppen bakom sig. Utvecklingen i USA är ett bekymmer.

Det riktiga sorgebarnet är personbilsbranschen, som går riktigt dåligt i exempelvis USA. Eftersom många svenska underleverantörer arbetar med bilindustrin drabbas de förstås av detta. Även tele- och elektronikindustrin har haft en bromsande volymtillväxt. Däremot har tillväxten hos metallvaruföretagen och i maskinindustrin varit god.

– Det mest intressanta är kanske metallvaruindustrin, eftersom den speglar industrikonjunkturen i Sverige totalt sett ganska bra. I år är tillväxten i metallvarubranschen 4,5 procent och vi räknar med att den sjunker till cirka 3 procent under 2007, säger Anders Rune.

Maskinindustrin har en tillväxt på hela 8 procent i år. Siffran förväntas sjunka till runt 4 procent under nästa år.

Sysselsättningen är just nu inne i en positiv utveckling, och nyanställningarna ökar under tredje och fjärde kvartalet i år med cirka 0,5 procent. Men Teknikföretagen räknar med ett oförändrat läge under 2007.

– Industrin måste öka sin produktionstillväxt med runt 4-5 procent för att upprätthålla antalet anställda, konstaterar Anders Rune.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1