Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2006

Elektroniktillverkare inte helt<br>utan ansvar inför REACH

Enligt EU:s nya kemikalielag REACH så skall en mängd kemikalier undersökas för att säkerställa att dessa inte skall utgöra fara för människa, djur eller miljö. Det är den som sätter produkten på den europeiska marknaden som har ansvaret men även de som använder kemikalierna i sin tillverkning kan behöva ha koll på vad de använder för ämnen.

De företag som importerar eller producerar mer än 1 ton per år av en kemikalie skall registrera denna hos EU. Ett företag som använder denna kemikalie behöver inte oroa sig om man sett att ens leverantör har koll på läget. Om en processkemileverantör till exempel levererar till en mönsterkortstillverkare så bör dock mönsterkortstillverkaren kontrollera om kemileverantören har registrerat sina kemikalier. Mönsterkortstillverkaren bör dock se till att använda kemikalien till det den är till för. I annat fall kan mönsterkortstillverkaren göra sig skyldig till brott då processkemileverantören specificerat och dokumenterat egenskaperna hos ämnet de levererat för det användningsområde som ämnet är ämnat till och därmed har gjort vad det åligger dem. Om en elektroniktillverkare använder mer än ett ton av ett ämne per år och dessutom har importerat denna kemikalie ifrån ett land utanför EU så är denne elektroniktillverkare skyldig att registrera detta ämne. Tillverkare av kretskort bör också vara noggranna med sina kemikalier om dess årsförbrukning överskrider 1 ton per år. Om leverantören dessutom finns utanför EU så är det särskilt viktigt.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2