Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 december 2006

Elekta får order från Kanada

Elekta har fått en order på två Synergy och det kompletta MOSAIQ-systemet från en kanadensisk cancerklinik.

Toronto Sunnybrook Regional Cancer Centre (TSRCC), en av Nordamerikas största cancerkliniker, har köpt två Elekta Synergy® och kommer att bli ett av de första sjukhusen i Nordamerika att installera MOSAIQ™ Oncology PACS från IMPAC Medical Systems, ett dotterbolag till Elekta. Linjäracceleratorerna från Elekta har upphandlats under ett nyligen tecknat fyraårigt ramavtal med Cancer Care Ontario (CCO), en organisation som agerar rådgivare till delstatsregeringen i Ontario kring alla frågor som rör cancervård. TSRCC har redan tidigare installerat IMPACs informationshanteringssystem för cancervård och kommer nu att även komplettera systemet med MOSAIQ PACS, IMPACs system för arkivering och överföring av bilddata (picture archival and communication system, PACS). Elekta Synergy, det marknadsledande systemet för bildstyrd strålterapi (IGRT), vilket revolutionerar strålterapin genom tredimensionell volymröntgen vid behandlingstillfället. Genom ny teknologi som kan ta 3D-bilder i behandlingspositionen, gör Elekta Synergy det möjligt att öka stråldosen samt att leverera den med större noggrannhet och med betydligt lägre risk för biverkningar. IMPACs mjukvarusystem optimerar strålklinikens arbetsflöde och stödjer inhämtning och hantering av all den information som är nödvändig för att genomföra en bildstyrd behandling. De PACS-system som finns på marknaden idag, utvecklade för radiologi, är normalt inte anpassade för en fullständig integration med de elektroniska journalsystem (ERP) som allt oftare används vid onkologikliniker. MOSAIQ Oncology PACS är däremot möjligt att fullständigt integrera med IMPACs journalsystem MOSAIQ™ EMR, vilket ger den behandlande cancerläkaren en omedelbar tillgång till omfattande patientinformation och bilddata. Läkaren kan därmed studera bilderna tillsammans med patientens behandlingshistoria, protokollanteckningar, behandlingsinställningar, kvantitativa bildstyrda resultat och annan avgörande information, lagrade i olika format; DICOM, DICOM RT eller på annat sätt än DICOM-standarden. “Genom att installera två Elekta Synergy, kommer TSRCC att kunna erbjuda patienter behandling med den allra bästa utrustningen för strålterapi av cancer", säger Mark Symons ansvarig för Elektas verksamhet i Kanada. "Vi ser mycket fram emot installationen och användningen av MOSAIQ Oncology PACS, vilket kommer att ge läkaren och klinikpersonalen de verktyg de behöver för att integrera och hantera sitt komplexa arbetsflöde." “Genom att förbättra vår infrastruktur med hjälp av produkter från Elekta och IMPAC, kommer vår personal vid strålterapikliniken ha all nödvändig information och den mest avancerade utrustningen som finns tillgänglig. Därigenom kan vi ge våra patienter förstklassig vård", säger Dr Shun Wong, Professor och chef för strålterapikliniken vid TSRCC/Sunnybrook Health Sciences Centre.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1