Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 december 2006

Kinesiska leverantörer viktigare för små företag

Små företag köper nästan dubbelt så mycket från Kina som stora företag, sett som andel av deras totala inköp. Det visar en undersökning bland teknikföretag i Östergötland som Gerda Nilsson och Magnus Jonsson vid Linköpings Tekniska Högskola gjort på uppdrag av Teknikföretagen.
Studien, som omfattar 235 företag, visar att närmare en tredjedel av dessa har någon form av kontakt med Kina. Medan små företag flyttar produktion till Kina, etablerar sig stora företag där för att expandera sin totala verksamhet.

"De riktigt stora företagen inom verkstads-, fordons-, och telekomindustrin finns redan i Kina och säljer till lokala kunder", säger Gerda Nilsson.

"De mindre företagen är främst där som underleverantörer till stora svenska företag. Att sälja direkt till den kinesiska marknaden är i dagsläget ingen stark drivkraft för dem", fortsätter hon.

Det är framför allt två saker som gör att företag etablerar kontakt med Kina - prispress och kundnärhet. Stora företag försöker sänka sina totalkostnader genom att pressa produktionskostnaderna hos leverantörer och underleverantörer. Detta kan i många fall ske genom ökad automation, men särskilt för små företag med begränsade resurser kan outsourcing vara ett alternativ. Outsourcing till Kina har förenklats betydligt i och med landets WTO-inträde, användning av internationella standards samt att kinesiska leverantörer och myndigheter fått större erfarenhet av kontakter med västerländska företag.

Svenska företag som redan är etablerade i Kina vill få med sig sina svenska leverantörer eftersom dessa känner till gamla kunders behov och erbjuder större flexibilitet och bättre kvalitet än kinesiska leverantörer. Detta är den främsta anledningen till att företag etablerar egen produktion i Kina.

"Företag som har egna produktionsanläggningar i Kina använder dem för att expandera sin totala verksamhet", säger Magnus Jonsson.

"Överlag ser vi inte heller att antalet anställda i Sverige minskar. Visserligen försvinner jobb inom produktion genom outsourcing, men samtidigt har efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft som kvalitetstekniker, konstruktörer och projektledare ökat", fortsätter han.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2