Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2006

Teleca fortsätter att stycka av

Teleca överlåter verksamhet i Stockholm och Umeå inom ramen för omstrukturering av produktverksamheten.

Som ett led i den tidigare annonserade omstruktureringen av produktverksamheten har Teleca tecknat ett avtal där Softronic AB övertar 37 medarbetare inom Teleca Mobiles verksamhet i Stockholm. Teleca har också ingått en avsiktsförklaring om överlåtelse av verksamheten i Umeå till ett nystartat företag med inriktning på avancerade mobila tjänster. Inom ramen för omstruktureringen har Teleca beslutat att stänga kontoren för den del som avser Teleca Mobile i Ronneby, Stockholm och Umeå och minska personalstyrkan med 150 personer. Verksamheten i Ronneby överläts till annat företag den 1 november. Teleca har tecknat ett avtal med Softronic, varmed 37 medarbetare tillhörande PC Connectivity-verksamheten i Stockholm övergår till Softronic AB vid årsskiftet. Avtalet inkluderar ej några produkter eller immateriella rättigheter. Teleca har i samband med övertagandet lagt beställningar avseende konsulttjänster hos Softronic för första halvåret 2007. Dessa beställningar avser framförallt tjänster för avslutande arbete inom pågående kundprojekt och kunskapsöverföring till andra enheter inom Teleca. Överlåtelsen påverkar inte den övriga verksamheten i Stockholm inom auSystems-divisionen. De överlåtelser som gjorts ligger inom kostnadsramen för det omstruktureringsprogram som Teleca annonserade i oktober tidigare i år. Verksamheten i Umeå avses överlåtas till ett nystartat företag enligt en avsiktsförklaring. Detta planeras ske under första kvartalet nästa år och alla anställda avses erbjudas anställning hos den nya ägaren. Teleca har idag cirka 50 anställda i Umeå.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2