Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 december 2006

Digital Vision tar in nytt kapital

Digital Vision AB har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen som avslutades måndagen den 11 december 2006 har tecknats till cirka 82 procent. Detta innebär att Digital Vision tillförs cirka 20 mkr före emissionskostnader.

8 166 493 aktier, motsvarande 82,3 procent av de erbjudna aktierna tecknades vid nyemissionen. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Digital Vision med 8 166 493 aktier och aktiekapitalet med 816 649 kr. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Digital Vision till 37 932 153 aktier och aktiekapitalet till 3 793 215 kr. Bolagets största aktieägare Lars Taflin med bolag och familj har tecknat 6 000 000 aktier i emissionen och kommer efter emissionen att äga 21 572 006 aktier motsvarande 56,8 procent av rösterna och kapitalet i Digital Vision. Aktiemarknadsnämnden har den 7 november 2006 meddelat Lars Taflin med familj och det närstående bolaget Littco S.a.r.l. dispens från bestämmelserna om budplikt enligt lagen om offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden. "Det är mycket glädjande att Digital Visions befintliga aktieägare har visat fortsatt förtroende för bolaget. Emissionen genomfördes för att stärka bolagets likviditet och tillföra Digital Vision medel för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Målsättningen är att skapa ett positivt kassaflöde genom en fortsatt tillväxt och en anpassning av organisationen där verksamhetens resurser prioriteras om mot de uppgifter som i dagens situation bedöms viktigast för att snarast nå lönsamhet. Digital Vision kommer även att använda en del av emissionslikviden för att återbetala en utstående kredit om 30 mkr", säger Lars Taflin, VD i Digital Vision.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1