Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 20 december 2006

Svenska butiker struntar i RoHS

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Fair Trade center och Swedwatch analyserat sex olika produkter från butikskedjorna Claes Ohlson och Biltema. Samtliga av de testade produkterna innehöll bly.

Laboratorietesterna visade bland annat att det förekom höga halter bly i samtliga varor och höga och sannolikt otillåtna halter i åtminstone fem av sex varor. Den förbjudna tungmetallen kadmium uppmättes även i två av varorna. Halterna av brom var påfallande höga i flera av proverna, men vid närmare analys visade det sig att de inte innehöll de flamskyddsmedel som förbjuds i lagstiftningen. Till exempel innehöll miniradion på bilden upp till 42 gånger så mycket bly som tillåtet. Miniradion innehöll även den förbjudna tungmetallen kadmium. Både Biltema och Clas Ohlson ser allvarligt på att miljögifter hittats i deras produkter och utlovar bättre kontroll av sina leverantörer. I rapporten konstateras att dessa företag på jakt efter billigare produkter också skapar en smutsig bakgård som de inte själva betalar priset för. Det är istället Kinas befolkning och natur som får betala den egentliga kostnaden för våra billiga konsumentprodukter, då stora delar av tillverkningen sker där. I rapporten anses därför att företagen måste ta ett större ansvar för produktionens miljöpåverkan och för arbetarnas villkor, i sin handel med Kina. I rapporten visas det tydligt att Clas Ohlson och Biltema inte ens har kontroll över om deras produkter uppfyller den svenska lagstiftningen eller inte. De följer inte heller upp sin egen uppförandekod. Till viss del medger företagen själva att de interna rutinerna brister. För företag med miljardomsättning är detta anmärkningsvärt enligt rapporten. Om Clas Ohlson och Biltema menar allvar med sitt etiska arbete måste de på sikt vara beredda på att ta samma miljömässiga och sociala ansvar i Kina som företagen gör i Sverige. Klicka här för att ladda ned hela rapporten (PDF)
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1