Komponenter | 01 juni 2001

TTI chef varnar för bristande prognoser

Patrick Frizoni, VD Europa för TTI, ett företag som specialiserat sig på passiva komponenter, varnar för att komponentbehovet kan växla tillbaka till underskott lika snabbt som det växlade till överskott i slutet av förra året.
Vid invigningen av TTI's nya sydeuropeiska division sade Frizoni:"Jag är oroad för att EMS- och OEM- företag inte ger några prognoser för senare i år. Utan dessa är det svårt att hantera en plötslig ökad efterfrågan om företagen vill starta upp sin tillverknings- linor igen lika snabbt som de stängde dem år 2000."
Frizone erkände att TTI's nuvarande lager, som är 37 miljoner USD i Europa, är för högt.
"Men alla i denna bransch är i samma situation. Alla lager har ökat dramatiskt. Men, jag tror att det kommer att stabilisera sig nästkommande kvartal."
TTI ska expandera starkt i första hand i sydeuropa och kommer, trots den minskade efterfrågan, att öppna ännu ett kontor antingen i Spanien eller Portugal i år. Ett tredje är planerat för år 2002. Förra månaden öppnades kontor i Sverige och Danmark. De kommer också att öppna kontor i Finland och Estland. TTI beräknar att den sydeuropeiska marknaden är värd 145 miljoner GBP och de anser sig kunna ta en större del av denna marknad, Källa Electronic Times

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1