Mönsterkort | 06 juni 2001

Enlight lägger ned i Kalmar

Enlight AB har fattat beslut om att avsluta verksamheten vid utvecklingsavdelningen i Kalmar.
Den utvecklings- och supportverksamhet som bedrivs i Kalmar kommer att tas över av bolagets övriga verksamheter i Umeå och Stockholm.
Idag arbetar 5 personer på Kalmarkontoret. Inga kunder kommer att beröras av förändringen.

- Vi håller ett hårt fokus på att nå lönsamhet innan slutet av 2001, och har därför valt att ta detta steg, säger Urban Doverholt VD på Enlight AB, i ett pressmeddelande.

Enlight har idag huvuddelen av sina intäkter från marknader utanför Norden, som följd av de senaste årens etablering i Tyskland, Storbritannien, Holland och Belgien. Företaget bedriver idag verksamhet inom online test och certifiering. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1