Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 juni 2001

Täckningsrätter i Switchcore säljs

Stor mängd teckningsräter i SwitchCore köps av internationell instutition.
(Lund 2001-06-08) SwitchCore AB (publ) som utvecklar integrerade kretsar för data- och Inter-netkommunikation, och som under juni genomför en nyemission med företrädesrätt för befint-liga aktieägare, meddelar att 2,9 miljoner teckningsrätter har placerats hos en större internatio-nell institution.

Det är en av bolagets huvudägare, Jan Nilsson, som placerat huvuddelen av sina teckningsrätter. Orsaken är att han av privatekonomiska skäl inte kan utnyttja sina rätter fullt ut, men avser använda de återstående rätterna för teckning av aktier i nyemissionen. Jan Nilssons totala aktieinnehav i SwitchCore, före föreliggande nyemission, uppgår till 5 %.
- Det här visar att det finns ett intresse för bolaget bland investerarna och det är naturligtvis po-sitivt för den fortsatta emissionsprocessen, säger Jan Gustavsson, SwitchCores styrelseordförande.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1