Elektronikproduktion | 12 juni 2001

Lucent eliminerar flaskhalsar i stadsnät

Lucent lanserar en serie produkter som kan hjälpa till att eliminera flaskhalsar i stadsnäten.
Det blir därmed möjligt för operatörer att erbjuda höghastighetstjänster såsom gigabit-ethernet, virtuella privata nät (VPN), lagringsnät och digitala abonnentlinjer (DSL). Redan idag är mer än 18 olika kundinstallationer och pilotprojekt på gång.

Samtliga Metropolis-produkter som Lucent lanserar finns tillgängliga och används eller testas redan idag av 18 kunder. Hit hör bland annat Bay Spring Telephone Company Inc, Choice One Communications och Waitsfield and Champlain Valley Telecom.

Metropolis omfattar tre kategorier produkter, vilka bygger på de vanligaste typerna av stadsnät - SONET/SDH, multiservice och Wave Division Multiplexing (WDM). Produktutbudet är utformat så att tjänsteleverantörerna skall kunna välja den lösning som bäst passar det befintliga nätet, vilket gör att nya tjänster snabbt och kostnadseffektivt kan introduceras på marknaden.

De storskaliga kommunikationsnät som idag används uppfyller kraven från miljontals individuella kunder (både hushålls- och företagskunder) i storstadsområdena, men riskerar att inom den närmsta tiden bli flaskhalsar i nätverken. Detta skulle innebära att möjligheten att kunna erbjuda tjänster med hög bandbredd och IP-tjänster förhindras. Metropolis-produkterna eliminerar dock dessa flaskhalsar och gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att kunna möta utmaningarna i de nuvarande näten. Analysföretaget RHK, som är intrikat på telekombranschen, förutspår att den Nordamerikanska marknaden för storstadsnät kommer att växa med 8 procent, för att år 2004 ha en potential på 11,2 miljarder USD.

- Den Nordiska IT- och telekomsektorn tillhör, tillsammans med den Nordamerikanska, den mest snabbväxande i världen. Vi räknar därför med en lika stor tillväxt proportionellt i Norden. Vi har byggt optiska stomnät med en väldig intensitet i Norden under de senaste åren, och med Metropolis kan våra kunder komma ännu närmare sina kunder med kostnadseffektiva metro-nät, säger Hans Rundberg, vd för Lucent Technologies i Sverige.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2