Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 april 2007

Micronic försvagar resultatet

Micronic Laser Systems avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2007. Orderingången uppgick under första kvartalet till 58 (348) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 40 (377) MSEK.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -108 (96) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick till -86 (119) MSEK för första kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick för första kvartalet till -78 (68) MSEK, motsvarande -1,98 (1,73) SEK per aktie. Orderstocken var vid kvartalets utgång 224 (828) MSEK och omfattar system med beräknad leverans under 2007. Vid utgången av 2006 uppgick orderstocken till 200 MSEK. "Nettoomsättningen under första kvartalet blev klart begränsad och är utan systemleveranser, vilket leder till en negativ bruttomarginal. Bolaget befinner sig i en mycket svag konjunktur för utrustning till våra huvudmarknader, vilket också återspeglas i periodens låga orderingång. Vi ser dock att effekterna av den nedskärning som gjordes under slutet av 2006 och början av 2007 nu börjar ge effekt på kostnadssidan. Utgifterna för forskning och utveckling minskade jämfört med fjärde kvartalet 2006 med 20 procent och de produktionsrelaterade kostnaderna reducerades markant," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Synen att 2007 blir ett mellanår för Micronic med lägre omsättning än 2006 kvarstår. Vi förväntar oss inte någon substantiell förändring i bildskärmsmarknaden under första halvåret, vilket dock inte utesluter en viss orderingång. Halvledarindustrin uppvisar nu den avmattning som förväntats och som bedöms återhämtas under andra halvåret 2007. Vi lanserar också en utökad produktportfölj för våra Sigma-system i linje med de justeringar av försäljningsstrategin som genomförts under andra halvåret av 2006," fortsätter Sven Löfquist.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2