Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 23 april 2007

Switchcore väntar fortfarande<br>på framgångarna med Xpeedium3

Switchcore har nu krympt både personal och omsättning och hoppet står nu till företagets Xpeedium3.

Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 8,1 MSEK (17,2), vilket överensstämmer med budget. Koncernens orderingång under januari-mars 2007 översteg faktureringen och uppgick till 8,4 MSEK (27,6 MSEK). Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -8,8 MSEK (-12,9). resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-12,8). Utvecklingen av Switchcores tredje produktgeneration, Xpeedium3 följer den plan som innebär att de två huvudprodukterna inom Xpeedium3 familjen är färdigutvecklade vid slutet av 2007. Kulmen på utvecklingssatsningen av Xpeedium3 passerades under första kvartalet 2007. Detta innebär att antalet konsulter inom utvecklingsavdelningen successivt kommer att minska från och med andra kvartalet 2007, vilket resulterar i en reducering av koncernens kostnadsnivå. Switchcores försäljning minskade väsentligt under 2006 på grund av utfasning av äldre produkter och i avvaktan på intäkter från Xpeedium3. Bolaget bedömer, liksom tidigare, att den lägre intäktsnivån består under 2007. Switchcore har löpande fört diskussioner med finansiella och industriella partners som kan delta i bolagets utvecklingsarbete och som kan bredda Switchcores produktutbud. Dessa diskussioner har, som nyligen meddelats, gått in i en aktivare fas. Bolaget har engagerat externa rådgivare i denna process, vars utgång bedöms vara en avgörande faktor i förutsättningarna för att nå framgång med Xpeedium3 och därmed avgörande för switchcores framtid. "Den lägre försäljningen under det första kvartalet 2007 ligger helt i linje med vår budget och förklaras av att många kunder befinner sig i slutet av produktlivscykeln med första generationen av Switchcores produkter samt att den andra generationen inte ökat i den takt som ursprungligen prognosticerades. Orderingången under januari-mars 2007 översteg kvartalets fakturering och uppgick till 8,4 MSEK", säger Switchcores koncernchef Erwin Leichtle, i en kommentar. "Rörelseresultatet på minus 8,8 MSEK ligger också i nivå med budget med bibehållen hög bruttomarginal. i takt med att produkterna inom Xpeedium3 färdigställs kommer vi, med början från andra kvartalet 2007, att minska antalet konsulter vilket leder till lägre kostnader. Kassaflödet under det första kvartalet har påverkats negativt av de höga utvecklingskostnaderna för Xpeedium3 och det negativa resultatet. Det första kvartalet har präglats av ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete av Xpeedium3. Utvecklingsarbetet följer plan och vi räknar med att de två första produkterna inom Xpeedium3-familjen kommer att vara färdiga i slutet av 2007", lägger han till.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1