Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2007

Axis har anställt 31 personer

31 personer har anställts hos Axis i Lund under årets första tre månader och vd Ray Mauritsson hoppas kunna hålla den takten resten av året.
Detta innebär i så fall en fördubbling mot förra året då totalt 60 personer rekryterades.
Främst är det inom försäljning samt forskning och utveckling som fler personer behövs. Bolaget räknar med att knappt hälften av nyanställningarna hamnar i Lund. Det är bolagets nätverksvideoprodukter för digital övervakning som står för över 90 procent av Axis omsättning.

Den totala försäljningen under årets första kvartal ökade till 338 Mkr jämfört med 257 under samma period 2006. Tillväxten för hela koncernen uppgick under första kvartalet till 32 procent och Videotillväxten till 41 procent. På marknaden råder hög aktivitet och ett kontinuerligt ökat intresse för nätverksvideoprodukter. Axis fokus på partnersamarbete och utbildning av marknaden driver konvergensen från analog till digital övervakning.

Förra veckans massaker på ett universitet i USA då 33 personer sköts ihjäl kan ha en långsiktig inverkan på marknaden för övervakningsprodukter eftersom den typen av allvarliga händelser påverkar hur man ser på övervakning.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1