Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2007

Elektromekan förbättrar resultatet<br>med krympt organisation

Elektromekan har genomfört förändringar i sin kundbas och minskat sin personal med 24 personer efter årsskiftet. Nu har man förbättrat rörelseresultatet och redovisar en halv miljon i förlust för årets första kvartal jämfört med -3,6 miljoner kronor i rörelseresultat för första kvartalet 2006.

Affärsområdet Elektronik i Westergyllen utgörs av Elektromekan. Tillväxten inom industrisegmentet hos Elektromekan har fortsatt att utvecklas väl och svarar nu för 68 procent (41) av nettoomsättningen. Ökningen uppgick till 51 procent. Volymen inom telekomsegmentet utgör idag endast 8 procent (33) medan volymerna inom annan mobil kommunikation utvecklas positivt. Nettoomsättningen inom affärsområde Elektronik inom Westergyllen, dvs Elektromekans omsättning, minskade med 9,2 mkr och uppgick till 62,8 mkr under första kvartalet (72,0). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till - 0,5 mkr (- 3,6). Under perioden har antalet heltidsanställda minskat med 24.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-2