Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 april 2007

Ericsson förbättrar resultatet

Ericsson rapporterar robust start på året. Faktureringen landar på SEK 42,2 (39,1) miljarder, upp 8% jämfört med första kvartalet 2006, exklusive avyttrade verksamheter.

Rörelseresultat för Ericssons första kvartal når SEK 8,2 (6,6) miljarder, upp 23% jämfört med första kvartalet 2006. Rörelsemarginal på 19,3% (16,7%) visar på förbättrad lönsamhet och med ett nettoresultat som ökat med 27% till SEK 5,8 (4,6) miljarder så visar man att man tjänar mer och mer pengar på sin verksamhet. "Vi har lagt ännu ett robust kvartal bakom oss och har tagit marknadsandelar i en stabil tillväxtmarknad", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Faktureringstillväxten i kvartalet kom till stor del från Västeuropa och stora totalentreprenader i Central- och Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Vår förmåga att hantera sådana projekt i olika delar av världen är en konkurrensfördel. Marginalerna är fortsatt stabila tack vare våra skalfördelar och tekniska ledarskap. Arbetet med operational excellence fortsätter och rörelseomkostnaderna ökade med mindre än tre procent jämfört med faktureringstillväxten på åtta procent. Fast och mobil datatrafik accellererar, och vi har sett att trafiken i mobila bredband har fördubblats de senaste sex månaderna. Innehåll skapat av konsumenterna börjar driva trafik i allt högre utsträckning och YouTube är ett aktuellt exempel på en populär, kapacitetskrävande tjänst. En konsekvens av detta är att transmission snabbt håller på att bli en flaskhals i många nät. Takten i utbyggnaden av mobilt bredband ökar allt mer med nya 3G-licenser i flera regioner, inklusive Indien, Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika. Samtidigt möter vi en stabil efterfrågan på GSM, drivet av nätutbyggnader i Kina, Indien och många andra tillväxtmarknader. Under kvartalet har vi gjort strategiska förvärv av Redback och Entrisphere samt lagt ett publikt bud på Tandberg Television som accepterats. Genom dessa förvärv förstärker vi vår position inom lösningar för fiber-till-hemmet och IPTV. Med kombinationen av Marconi och vårt eget kunnande är förutsättningarna för att etablera ledarskap inom nästa generations IP-nät nu på plats. Vi är i en unik position för att dra fördel av nuvarande marknadsförutsättningar. Året har startat bra med bland annat uppmuntrande tillväxt inom multimedia och professional services. Vi har tecknat ett kontrakt med Vodafone som omfattar branschens första avtal om reservdelshantering i flera europeiska länder. Vodafone har därmed satt en ny, spännande trend med avsevärda kostnadsbesparingar", avslutar Carl-Henric Svanberg.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1