- Arne Forslund uttalar sig" />
- Arne Forslund uttalar sig" />
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 april 2007

<i>NOTE "Kuppen"</i><br>- Arne Forslund uttalar sig

Arne Forslund uttalar sig angående gårdagens årsstämma där det fattades några mycket viktiga beslut som han så snabbt som möjligt vill informera om.

Citat Arne Forslund: Vid årsstämman uttryckte en grupp ägare att de inte hade förtroende för den tidigare styrelsen och VD:n. Därför föreslog och beslutade de att tillsätta en ny styrelse i bolaget bestående av Bruce Grant, ordförande, och ledamöterna Kjell-Åke Andersson, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson, Hans Johansson, Per-Arne Sandström samt jag själv, Arne Forslund, som omvaldes. Bakom förslaget stod aktieägare med cirka 40 procent av NOTEs aktier. Vid ett styrelsemöte direkt efter stämman utsågs jag till verkställande direktör och koncernchef, den befattning som jag — som ni vet — lämnade i februari 2007. Jag tillträder som VD och koncernchef redan idag. Med den nya styrelsen får vi in gedigen och bred erfarenhet i bolaget, från samtliga de områden som är viktiga för att förstå och utveckla NOTE —produktutveckling, tillverkning, logistik och inköp kopplat till företagsutveckling och förvärv. Samtidigt känner jag ett starkt stöd för att som återinsatt VD och koncernchef med kraft och energi fortsätta leda det framgångsrika förändringsarbete som vi hade påbörjat, utifrån fastslagen strategi. Ambitionen är att vi ska fortsätta bygga vidare på det som skapades under 2006 och början av 2007. Vårt fokus blir att Utveckla Nearsourcing-konceptet, fortsätta med kraftiga materialbesparingar via NOTE Components, fortsätta driva intensivt arbete med Lean, bli en ännu mer sammansvetsad koncern med alla dess fördelar, behålla och förstärka vårt starka engagemang i våra kunder, slut citat Arne Forslund. Bilden nedan visar NOTEs nya styrelse:
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1