Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 april 2007

Kraftigt omsättningstapp för Sensys<br>men ändå ser det ljust ut?

Sensys Traffic rapporterar en kraftigt reducerad omsättning under första kvartalet. Men orderingången är stark.

Periodens nettoomsättning uppgick till 12,8 mkr (43,9). Resultatet före avskrivningar blev -5,0 Mkr (22,1) och resultatet efter skatt blev -3,7 mkr (14,8). Trots omsättningstappet i det första kvartalet så ser det dock något ljust ut. Kvartalets bruttomarginal har påverkats negativt av underabsorberade kostnader till följd av låg faktureringsvolym. Vidare innehåller omsättning och kostnad för såld vara, ersättning för kommission och underhåll som fakturerats för återförsäljarens räkning i Bahrain. Orderingången under årets första kvartal uppgick till 53,4 mkr (0,8) och avser beställning från inrikesministeriet i Bahrain (6,0 mkr), UniTraffic för Vägverkets räkning (44,5 mkr) samt från Dubai (1,0 mkr). Orderstocken för leverans under 2007 uppgår till ca 43 mkr där leverans för Vägverket utgör den största delen. Avseende ordern på 81 mkr till Peek Holland, råder fortfarande stor osäkerhet. Sensys fortsätter att stärka sina positioner i ett antal större upphandlingar. Under perioden har Sensys bl.a. blivit "shortlistade" i Malaysia. Förutom i Saudiarabien, arbetar bolaget också med ytterligare en stor upphandling i Mellanöstern. Samarbetet med Banverket fortsätter kring utvecklingen av bolagets system för övervakning av strömavtagare. Sensys arbete fokuseras på intrimning och justering av installerade system. Fullständig utvärdering av tekniken kommer att göras tidigast under årets fjärde kvartal.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2