Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 april 2007

Återvinningsjätten Sims i allians med Nortel

Nortel och Sims Recycling Solutions, en division för återvinning av elektronik hos ett av världens största återvinningsföretag Sims Group, har ingått ett Pan-europeiskt partnerskap. Syftet är att hantera stadigt ökande volymer av elektronikskrot. Sims svenska verksamhet räknar med positiva effekter av avtalet.

I takt med att både företag och privatpersoner konsumerar alltmer elektronik växer skräpberget av förbrukade elektronikprodukter lavinartat. För råda bot på problemet behöver bland annat producerande företag hjälp att hantera de stadigt ökande volymerna av elektronikavfall. Ett sådant exempel gäller just det globala telekomutrustningsföretaget Nortel. Samarbetsavtalet innebär att Nortel har valt Sims Recycling Solutions som strategisk partner för återvinningslösningar av förbrukade Nortel-produkter. – Genom vårt samarbete med Sims Recycling Solutions kan vi förenkla hanteringen av elektroniskt avfall för våra kunder väsentligt. En sådan hantering är bra för både miljön och våra affärer, säger David Huculak, ytterst ansvarig för Nortels Global Investment Recovery Center-verksamhet. Nortel har samarbetat med Sims sedan början på 2006. Det nu utökade avtalet mellan Nortel och Sims Recycling Solutions berör hela den europeiska verksamheten och omfattar därmed också Sims anläggning i Norrköping. – Avtalet med Nortel är ett Centraleuropeiskt avtal som förhoppningsvis kommer att generera affärer även för den svenska verksamheten inom en snar framtid, säger Danny Pehrsson affärsansvarig vid Sims Mirec i Norrköping. Syftet med det utvidgade samarbetet är att hjälpa Nortel att möta och allra helst överträffa de mål som EU-direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE, har specificerat. Direktivet syftar till att skydda miljön genom att effektivisera och driva på milljömässig hantering av förbrukade elektronikprodukter. Rent praktiskt innebär samarbetet att Nortels kunder i Europa kan kontakta företaget genom särskilda hotlines för att ordna upphämtning av förbrukad utrustning. Sedan tar Sims Recycling Solutions hand om hela processen. – Vi känner oss stolta över att Nortel har valt att använda våra tjänster. Genom att vi nu vidareutvecklar samarbetet hjälps vi åt att skapa aktiviteter som både berör återvinning och som samtidigt aktivt bidrar till en förbättrad miljö, säger René Kik, Europa-ansvarig för affärsutveckling på Sims Recycling Solutions. Alla Nortel produkter har WEEE-märkts sedan augusti 2005. För att hjälpa kunderna att hantera förbrukade produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt följer dokumentation kring själva nedmonteringen av produkterna med redan då utrustningen levereras till kunden. Och det är stora volymer som ska hanteras. Ett bra exempel på detta gäller Nortels kontor i Oakdale i Storbritannien. Under 2006 återvann enbart det kontoret över 720 ton (98,5 procent) material med hjälp av Sims Recycling Solutions. Av detta är det endast 1,5 procent som inte går att återvinna på något sätt och därmed hamnar på deponi.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2