Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 juni 2007

ABB i Karlskrona tar hem<br>en order värd 72 miljoner dollar

ABB har tagit hem en order värd 72 miljoner dollar från Statoil, det norska oljebolaget, för att bygga en kraftlänk till en ny produktionsplattform i Nordsjön.

Den 98 kilometer långa sjökabeln från Mongstad i Norge till Gjöa-plattformen kommer att eliminera behovet av traditionell kraftgenerering på plattformen. Användningen av en sjökabel och energi från en ny kraftanläggning i Mongstad kommer att förhindra koldioxidutsläpp med omkring 230 000 ton per år när driften är i full gång. "Att leverera el från fastlandet kräver pålitliga kraftleveranser med låg miljöpåverkan. Det minskar även kostnaden jämfört med el producerad ute till havs," säger Peter Leupp, global chef för division Power Systems. "De här klara fördelarna har gjort att det blivit en populär lösning för offshore-plattformar sedan vi färdigställde den första installationen 2003." 115 kilovoltskabeln har en kapacitet på 40 megawatt och kommer att bli världens längsta kraftlänk som transporterar växelström till en flytande anläggning. Den polymerisolerade (PEX) tre-ledarkabeln, som har integrerad optisk fiber för kommunikation, ska vara installerad 2010 när plattformen tas i drift. "Den ökade miljömedvetenheten har bidragit till en ökad efterfrågan på kabellösningar, inte bara till havsbaserade vindkraftparker utan även till olje- och gasplattformar," menar Hans-Åke Jönsson, platschef för kabelverksamheten i Karlskrona. "Det är extra roligt att få vara med när utvecklingsinsatser kommer till kommersiell användning som i det här fallet med kabel till en flytande plattform." ABB:s högspända PEX-sjökabel har låga förluster, påverkas inte av olja eller lösningsmedel och har en utmärkt draghållfasthet. ABB har levererat mer än 2 300 kilometer PEX-sjökabel till projekt runt om i världen sedan produktionen startade under 1960-talet. ABB har levererat sjökablar till olje- eller gasplattformar i Persiska viken och i Nordsjön. Statoils plattform Troll A, som är ansluten med en 70 kilometer lång sjökabel, togs i drift 2005 och reducerar koldioxidutsläpp med 230 000 ton årligen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1