Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 juni 2007

Dämpad ordertillväxt – ökad brist på personal

Ordertillväxten både på export- och hemmamarknaden ökar nu inte i lika stor omfattning som tidigare. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat och variationerna mellan branscher och olika storleksgrupper av företag är här små. Efterfrågan på personal har däremot ökat tydligt och på relativt bred front. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

Undersökningen omfattar mer än 500 företag i åtta olika industribranscher och grupper av leverantörsföretag. Det är nu fem av de åtta branscherna som visar en svagare exportorderingång, på hemmamarknaden är det sex av åtta. "Att ordertillväxten dämpas är en tidig indikation att produktionstillväxten framöver kan komma att dämpas längre fram. Vad vi då talar om är en förväntad dämpning från mycket hög till en mindre men fortfarande hög tillväxt", säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Värt att notera är att leverantörer till såväl bil- och transportmedelsindustrin, till maskinindustrin och till bygg- och anläggningsindustrin nu rapporterar en tydligt lägre ordertillväxt och här både på export och hemmamarknaden. Mot strömmen går elektroindustrin med leverantörer, dessa visar en klart ökad orderingång. Fortfarande är det drygt hälften av företagen som rapporter att de utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut. Fler företag än tidigare rapporterar däremot en ökad brist på personal. Tendensen är därmed att det mer är ett ökat personalbehov än brist på produktionskapacitet som kan ge resursproblem för företagen. Undersökningen, som genomfördes i mitten av maj månad, omfattar 512 företag med en sammanlagd försäljning på 570 Mdr SEK, varav 78 procent säljs på export.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2