Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juni 2007

Europa vill handla flygplan för 600<br>Mdr USD men hur gynnas industrin?

Airbus spår att de europeiska bolagen kommer att behöva handla nya flygplan för nästan 600 miljarder dollar under de närmaste 20 åren. Hur mycket av detta som kommer att spillas över på europeiska leverantörer är ännu oklart.

Flygindustrin är en viktig marknad för många av elektronikindustrins underleverantörer. Allt från kablagetillverkare, kontaktdonsleverantörer, box-build kontraktstillverkare och många andra är leverantörer till Airbus. Airbus sjösatte för en tid sedan ett kraftigt nedskärningsprogram där det beslutades att 10 000 personer skulle förlora jobben. Vänder trenden och Airbus kan komma att få stora delar av den kaka på 600 miljarder dollar under 20 år som man nu förutspått så kan detta spillas över på en rad andra företag. Saab är ett av de företag som levererar delsystem till Airbus. Saab använder sig i sin tur av ett antal underleverantörer. Hur många av de plan som de europeiska bolagen tänker handla som tillverkas i Europa är ännu oklart men om denna stora industri får ett uppsving i Europa så kan detta bli en höjande faktor på den europeiska elektronikindustrin och dess underleverantörer.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2