Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juni 2001

LGP avskedar 130

Hundratrettio anställda inom kollektiv och ca tjugo inom tjänstemannasidan har sagts upp under det första och andra kvartalet. All inhyrd personal har avvecklats och konsultkontrakt avbrutits. Budgeten har reviderats
Marknaden för LGPs produkter i Västeuropa kännetecknas av ytterligare försiktighet och därmed svag tillväxt. Skiftet mot GSM stärker fortsatt LGPs position på den nordamerikanska marknaden, dock har en av de större kunderna haft ett uppehåll i sin utbyggnad. Marknaden i Asien däremot kännetecknas av fortsatt tillväxt. Inom bolagets huvudsegment, TMA system, har koncernen stärkt sina positioner.
Den försiktighet som marknaden kännetecknades av i början av året har ökat. En fortsatt osäkerhet beträffande utrullningen av 3G-utrustning kombinerat med en tilltagande avmattning av efterfrågan på 2G-utrustning har hittills för det andra kvartalet inneburit både svag tillväxt och lönsamhet för LGP-koncernen.
Konjunkturavmattningen inom telekombranschen och förseningar av 3G-leveranser påverkar LGP mer än tidigare förväntat. Därför har styrelsen för LGP beslutat att frångå sin helårsprognos om en försäljning överstigande 1 850 miljoner kronor med bibehållen rörelsemarginal. Då telekommarknaden karaktäriseras av en sämre visibilitet gällande andra halvåret presenterar LGP inte någon ny helårsprognos.
Åtgärder har vidtagits för att stärka koncernens lönsamhet.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1