Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 juni 2007

Cell Impact etablerar kundcenter i Japan

Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact planerar att under hösten 2007 etablera ett kundcenter för produktion av bränslecellskomponenter utanför Tokyo i Japan. I anläggningen kommer kunder på samtliga asiatiska marknader erbjudas produktion och intrimning av flödesplattor till sina bränsleceller.

"Satsningen är ett viktigt led i Morphics etablering på den asiatiska marknaden. Intresset för bränsleceller i bl.a. Japan, Kina och Korea är enormt. Sett till investeringar och projekt håller regionen på att gå om både USA och Europa när det gäller framtagande av kommersiella applikationer för bränslecellstekniken", säger Martin Valfridsson, VD Cell Impact AB. Syftet med testcentret är att på plats visa hur flödesplattor till bränsleceller med Morphics teknik kan produceras både billigare och med högre kvalitet jämfört med dagens konventionella metoder. Flödesplattorna utgör en av bränslecellernas nyckelkomponenter, och dess utformning är avgörande för såväl prestanda som totalkostnad. I anläggningen kommer befintliga och potentiella kunder kunna producera provserier inför upprampning till serieproduktion. Serietillverkning kan sedan ske i Cell Impacts produktionsanläggning i Sverige eller i direkt närhet till kund, när beläggningen är så stor att det motiverar etablering av en produktionsanläggning nära kund. "Genom kundcentret ökar vi vår servicenivå i Asien och gör det även möjligt för betydligt större grupper inom företagen att delta i intrimning av produkter. Därigenom ökar vi förståelsen för teknikens potential ytterligare vilket kan leda till legotillverkningsuppdrag för andra komponenter än flödesplattor. Flera av de kunder vi arbetar med står inför en bred marknadsintroduktion och att reducera tiden till marknads-etablering står högt upp på deras agendor", säger Martin Valfridsson.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1