Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 16 augusti 2007

Beijer Electronics förbättrar resultatet

Fortsatt positiv trend för koncernen Beijer Electronics. Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 463,9 mkr (360,1).

Rörelseresultatet steg med 28 procent till 46,6 mkr (36,4). Vinsten efter skatt ökade till 30,9 mkr (24,9) och vinsten per aktie blev 4,68 kronor (4,00). Under perioden har man genomfört strategiska förvärv av det tyska HMI-företaget Lauer och det danska automationsföretaget Brodersen Automation. "Det har varit ett intensivt halvår med två strategiska förvärv – det tyska HMI-företaget Lauer och det danska automationsföretaget Brodersen. Vi har samtidigt klarat att hålla en god organisk tillväxt, så den sammantagna omsättningsökningen uppgår till 29 procent. Vi räknar nu med att nå en miljard i omsättning för helåret 2007. Samtidigt belastar de stora satsningarna resultatet till viss del under året, så de fulla effekterna beräknas falla ut successivt under 2008", kommenterar Beijer Electronics VD Göran Sigfridsson. "Affärsområde Automation har med förvärvet av danska Brodersen fått en flygande start med den strategiska etableringen av verksamhet i Danmark. Affärsområdet visar i övrigt en stark tillväxt och bättre resultat. Strukturarbetet med den danska verksamheten pågår dock under 2007 och kommer tillfälligt att belasta affärsområdets rörelsemarginal. Affärsområde HMI Products nådde ytterligare en milstolpe genom förvärvet av tyska Lauer. Lauer ger affärsområdet en mycket strategisk position och förstärker HMI Products närvaro på den viktiga tyska marknaden. Samtidigt fortsätter den nya terminalserien EXTER att skörda nya framgångar på marknaden", lägger han till.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1