Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 augusti 2007

Fler än 60 milj smarta elmätare 2012

Enligt en ny rapport från analysföretaget Berg Insight kommer antalet smarta elmätare att överstiga 60 miljoner i Europa år 2012.

En av fyra energikunder kommer i och med detta att få elräkningar som är baserade på verklig förbrukning och därigenom kunna tillgodogöra sig lägre kostnader genom energibesparningar. Rapporten framhåller stigande energipriser, farhågorna kring global uppvärmning och EUs reformering av elmarknaden som de huvudsakliga drivkrafterna bakom införandet av avancerad elmätningsteknologi. "Vanliga människor vill helt enkelt ha kontroll över sina ökande energikostnader, regeringar måste vidta åtgärder för energibesparing och ökad konkurrens tvingar elföretagen att bli mer effektiva. Smarta elmätare ger ett positivt bidrag på alla de här punkterna", säger Tobias Ryberg, analytiker, Berg Insight. Sverige och Italien har kommit längst med att införa smarta elmätare som kommer att ha installerats för alla kunder 2009. Storskaliga projekt pågår även i Danmark, Finland och Österrike. Ny lagstiftning på elmätningsområdet förväntas också införas i Nederländerna, Norge och Irland inom de kommande åren. Den brittiska regeringen överväger också att införa lagkrav på smarta elmätare men lutar för närvarande åt mindre avancerad teknologi som endast ger kunderna mer information om deras elförbrukning.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2