Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 12 oktober 2007

LightLab tar in 10 miljoner kr

Styrelsen i LightLab Sweden AB har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 9,5 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader.
"Vi bygger nu ut vårt laboratorium i Taipei, Taiwan och vi utformar dessutom ett laboratorium på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm där två forskare från Universitetet i Shanghai kommer att vara verksamma för LightLabs räkning. Vi drar nu upp tempot och ökar utvecklingstakten, och med föreliggande emission säkerställer vi en tillräcklig finansiering för åtminstone de två närmaste åren. Dessutom innebär denna emission en möjlighet för befintliga aktieägare att investera till förmånliga villkor." säger bolagets VD Bo Madsen.

LightLab Sweden AB är ett innovationsföretag med över 4 500 aktieägare som utvecklat en unik metod för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. Verksamheten startades 1996.
Fem gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en unit bestående av 1 aktie samt 2 olika optioner. Ifall av att båda optionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier, tillförs bolaget ytterligare ca 32,3 miljoner kronor.
LightLab har även tecknat avtal med ett garantikonsortium som garanterar teckning av aktier motsvarande ca 4,8 miljoner kronor eller cirka 50 % av emissionen. Tillsammans med utfästelser och teckningsförbindelser från vissa större aktieägare är redan nu ca 72 % procent av emissionen säkerställd. Styrelsen bedömer att detta är en tillräcklig nivå för att framgångsrikt genomföra emissionen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1