Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2007

Ericsson vinstvarnar

Ericsson tvingades vinstvarna på tisdagsmorgonen. Anledningen sägs vara sjunkande försäljning av mobilsystem.
Ericsson förväntar sig en fakturering på SEK 43,5 miljarder, rörelseresultat på SEK 5,6 miljarder och ett kassaflöde på SEK -1,6 miljarder för tredje kvartalet 2007. Detta är lägre än företagets egna och marknadens nuvarande förväntningar och huvudsakligen ett resultat av en oväntad förändring i affärsmixen.

"Den oväntade utvecklingen i kvartalet beror huvudsakligen på lägre än väntad fakturering inom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät. Detta resulterade i en ogynnsam affärsmix som också påverkade koncernens marginaler negativt", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef. "Övrig verksamhet har utvecklats enligt förväntan. Det är alltid en bedömningsfråga vilka effekter marknadsdynamiken kan ha. I det här kvartalet har vi underskattat effekterna."

Ericssons nätverksamhet fortsätter att utvecklas snabbast i regioner där utrullning av nya nät och inbrytningskontrakt dominerar. Dessa kontrakt bidrar till att lägga grunden till en långsiktig lönsam tillväxt, men konkurrensen är också som mest intensiv här. Hittills har den ökade marginalpressen inom dessa verksamheter motverkats av fakturering inom områden med högre marginaler såsom uppgraderingar och utbyggnad av mobilnät. Sådana kontrakt har en kort säljcykel och kommer in mot slutet av kvartalet. Under tredje kvartalet var faktureringen av dessa produkter med högre marginal inte lika hög som i tidigare kvartal. Faktureringen av mjukvara med hög marginal var också lägre än normalt i kvartalet.

Segmentet Professional Services fortsatte att visa stark tillväxt och stabila marginaler. Segmentet Multimedia förväntas också visa en stark tillväxt med ett svagt positivt rörelseresultat vilket speglar de fortsatta satsningarna i nya affärsverksamheter.

"Inom infrastruktur är skalfördelar avgörande. Vår strategi att återställa våra skalfördelar genom ökade marknadsandelar på mobilsystem har varit effektiv. Den nuvarande marknadsdynamiken ger oss dock kortsiktiga finansiella effekter. Nu när vi har samma skalfördelar som vi hade innan industrikonsolideringen påbörjades, kommer vi att förändra vårt fokus något och dra fördel av våra stärkta marknadsandelar", avslutade Carl-Henric Svanberg.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2