Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 oktober 2007

L-3 Valmarine väljer Data Respons för utvecklingen

L-3 Valmarine utvecklar robusta drifts- och automationssystem för kryssnings- och specialfartyg. Företaget har sedan starten 1979 skapat något de kallar en unik kvalitetskultur.
"Vi har valt ut leverantörer som delar denna kvalitetskultur och Data Respons är en av dem", berättar Jarle Nilsen, Vice President, Sales & Marketing på L-3 Valmarine.

Jarle Nilsen understryker att kvalitetskulturen består av två huvudområden. Å ena sidan den tekniska kvaliteten och de primära egenskaperna som lösningen måste ha.

"Det är viktigt att lösningen är redundant, modulär och har lång livslängd. ISO-certifiering, kvalitetsrevisioner och ett bra samarbete med klassificeringsföretagen är andra viktiga faktorer i det tekniska kvalitetsbegreppet", säger han.

"Å andra sidan har vi kvaliteten på själva samarbetet och att våra samarbetspartners är lösningsorienterade och pragmatiska, både på kund- och leverantörssidan. Vi är inte tvära och kantiga mot våra kunder utan fokuserar på att lösa problemen – utan att hela tiden tänka på alla detaljerna i kontrakten. Vi ser gärna att våra leverantörer har samma lösningsorienterade inställning men är samtidigt medvetna om att det handlar om en balans. Det jag först och främst förknippar med Data Respons är just den här lösningsorienterade och pragmatiska inställningen", säger Nilsen.

Något värde på detta avtal har ännu inte kommunicerats.

"Ramavtalet har kommit till stånd tack vare samarbetet med en leverantör som delar vår kvalitetskultur och som är lösningsorienterad. Vi har bollat frågorna fram och tillbaka och haft öppna diskussioner om utmaningarna. Data Respons har tagit tag i utmaningarna på ett utmärkt sätt, vilket till att börja med resulterat i ett treårigt ramavtal som omfattar certifierade PC-datorer men jag utesluter inte möjligheten att vi så småningom utvidgar samarbetet till att omfatta integrerade lösningar på flera områden", avslutar Nilsen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1