Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 oktober 2007

Starkt tredje kvartal trots minus för Micronic

Micronic Laser Systems har under året hamnat på rejält minus men under det tredje kvartalet har försäljningen tagit fart.

Orderingången för delårsperioden uppgick till 498 (544) MSEK, varav under tredje kvartalet 402 (113) MSEK. Nettoomsättningen har under delårsperioden varit svag, 298 (939) MSEK, men under tredje kvartalet har bolagets försäljning tagit sig, 178 (98) MSEK. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -248 (114) MSEK, varav under tredje kvartalet -34 (-112) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling för delårsperioden uppgick till -175 (189) MSEK, varav under tredje kvartalet -9 (-85) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till -177 (84) MSEK. Orderstocken, som omfattar enbart system, var vid delårsperiodens slut 420 (425) MSEK. ”Tredje kvartalet karaktäriseras av en stark orderingång som uppgick till 402 MSEK, vilket är det tredje bästa kvartalet i bolagets historia. Den ökande komplexiteten i våra mest avancerade mönsterritare till bildskärmsmarknaden innebär en markant prisökning. Bruttomarginalen för kvartalet, som uppgick till 47 procent, belastas till viss del med initiala kostnader i samband med avräkning av två nya system. Balansräkningen är fortsatt stark. Värt att notera är ökningen av förskott från kund med 58 MSEK under tredje kvartalet,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. ”Återhämtningen inom bildskärmsindustrin sker nu steg för steg. Vår bedömning är dock att orderingången under fjärde kvartalet ej når upp till nivån i tredje kvartalet. Vi lanserar nu den nya generationens bildskärmsritare Micronic Prexision, som möjliggör produktion av fotomasker för bland annat G10, nästa generations bildskärmstillverkning. Vi räknar med att Prexision ska ge ett mervärde för våra kunder i ett flertal aspekter. Under kvartalet levererades den första ritaren i Prexision-serien. Denna version av ritare är avsedd för högkvalitativa fotomasker upp till och med G8. Vi levererade också det första FPS5100-systemet för avancerad elektronisk kapsling”, fortsätter han. ”Halvledarmarknaden förväntas ha en viss tillväxt under andra halvåret 2007. Vår uppfattning är att behovet av mönsterritare för volymproduktion kommer att återhämta sig under andra halvåret 2007.” ”Totalt ser vi möjligheter att under innevarande år kunna fakturera ordrar erhållna under fjärde kvartalet.” avslutar Sven Löfquist.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2