Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2007

Nätverksvideo driver Axis omsättning framåt

Axis Communications ökade sin nettoomsättning väsentligt under årets första nio månader. Axis starka tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt.
Axis redovisar en nettoomsättning under perioden januari – september på 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264 Mkr (150). Resultatet före skatt för perioden landade på 263 Mkr (149) och resultatet efter skatt för perioden uppgick till 192 Mkr (108).

“Intresset för mer omfattande installationer har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade projekt har ökat inom bland annat kundsegmenten Transport och Detaljhandel. Axis nettoomsättning under januari-september 2007 uppgick till 1 193 Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 1 084 Mkr utgjordes av produktområde Video, vilket gav en tillväxt på 47 procent och utgjorde 92 procent av Axis totala omsättning i tredje kvartalet”, kommenetar Ray Mauritsson som är VD för Axis.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-05 15:01 V11.10.4-1