Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 19 oktober 2007

Elektrotryck tar in SIT-tekniken

Uppdaterad! Mobiltelefonindustrins SIT-teknik tas nu in av Elektrotryck som fortsätter att satsa på telekomindustrin.
Mönsterkortstillverkaren Elektrotryck satsar på att behålla sin produktion i Sverige och är 1 av 4 företag i Europa som kan erbjuda SIT-tekniken för ytbehandling.

”Vi vet att många kunder i Norden vill ha nära till sin fabrik speciellt då det gäller avancerade mönsterkortsprototyper i många lager och med avancerat innehåll. Därför satsar vi på vår fabrik i Sverige och att ta fram nya miljövänliga ytbehandlingar”, säger Michael Grundström, VD för Elektrotryck.

Elektrotryck vill satsa på OSP och sin nya SIT-teknik. OSP anses vara en miljövänlig och bra ytbehandling och SIT-tekniken används bland annat för att komma undad sprödbrott i exempelvis mobiltelefoner där ENIG-processen blivit utpekad som olämplig för mobiltelefonerna i olika studier. Knapparna i mobiltelefonerna beläggs ofta med kemguld men nicklet gör att man sett problem i lödningen av exempelvis BGA:er och CSP:er. Detta problem skall man nu komma åt genom att kombinera OSP och Kemguld i SIT.

SIT(Secondary Image Transfer) Resist är framtagen för att skydda lödöar till exempelvis BGA-kapslar. Kortet kan beläggas med kemguld för exempelvis tryckknappar men lödöar som skall förbindas med BGA-kapslar eller CSP:er skyddas före kemguldprocessen av ett lager med SIT-resist. SIT-resisten appliceras vid screentryck och kan med mycket stor noggrannhet appliceras på panelen, 150 mys noggrannhet. Efter kemguldprocessen, ENIG, så strippas resisten av och ofta används därefter OSP som skydd för de viktiga lödöarna som sedan skall lödas. Den största anledningen till att man tog fram denna teknologi är att man ville komma ifrån problemet med sprödbrott vilket tagits upp som ett stort problem i samband med ENIG-processen framförallt mobiltelefonindustrin.

SIT-processen innebär kombinationen av ytbehandlingar på mönsterkortet. Elektrotrycks lödmask tillverkas av Lackwerke Peters men det finns många andra varianter på lödmask som går att använda.

” SIT-tekniken ger en stark och hållbar lödning och dess vanligaste tillämpningsområde idag är inom kretskort för mobiltelefoni. Lödningen sker direkt mot koppar, detta ger en stark och elastisk lödfog. Problemet med sprödlödning minskar och toleransen mot yttre påverkan såsom fall och temperaturförändringar ökar avsevärt jämfört med lödning på alternativa ytbehandlingar. Därför passar SIT-tekninken utomordentligt bra för exempelvis mobiltelefoner. Idag är Elektrotryck 1 av 4 företag i Europa som kan erbjuda den här tekniken”, säger Michael Grundström.

”En av många fördelar med OSP är att processen är förhållandevis enkel och sker vid låg temperatur som inte kan påverka korten, den kan också omarbetas om korten lagrats för länge och blivit svåra att löda. Dessutom är ytbehandlingen mycket miljövänlig. SIT och OSP är ytbehandlingar som verkligen har framtiden för sig med tanke på vilka fördelar de har”, fortsätter han.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1