Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 oktober 2007

Effnet ökar förlusten

Effnet ökade omsättningen under tredje kvartalet men även rörelseresultatet ökade sina minustal.
Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (4,5). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 20,2 (22,4). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var MSEK –3,1 (-2,4) och för niomånadersperioden MSEK –8,7 (-3,9). Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till MSEK –3,0 (-2,3) och för niomånadersperioden –8,3 (-3,7) eller SEK –0,08 (-0,03) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK –2,2 (-4,3) och för niomånadersperioden till MSEK –4,9 (-2,5) eller SEK –0,05 (-0,02) per aktie.

Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om MSEK 18,2 (vid årsskiftet 23,4) vilket motsvarar SEK 0,17 (0,22) per aktie. Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till MSEK 32,3 (vid årsskiftet 39,8) eller SEK 0,30 (0,37) per aktie.

Efter att kvartalet stängde har Effnets dotterbolag Factum Electronics mottagit två viktiga order och Effnet AB har tecknat en produktionslicens med Paradise Datacom Ltd., en leverantör av utrustning och system för satellit-kommunikation. Kontraktet stärker Effnets position i satellitsegmentet och är ett viktigt steg i strategin att bygga upp en kontraktsportfölj med återkommande och växande framtida intäktsströmmar. Dotterbolaget Factum Electronics har sålt ett mindre DAB/DMB-system till Academy of Broadcasting Science, en R&D-enhet inom den kinesiska myndigheten SARFT, the State Administration of Radio, Film & Tele-vision. Factum Electronics har även mottagit en kompletteringsbeställning från det brittiska BBC, the British Broadcasting Corporation, på ytterligare ett DAB-system.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-05 15:01 V11.10.4-1