Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2007

ABB ökar vinsten med 86%

ABBs nettovinst ökade under tredje kvartalet med 86% till 738 miljoner dollar.
ABB levererar en tark rapport för itt tredje kvartal. Nettovinsten tredje kvartalet upp 86 procent till 738 miljoner dollar och orderingången upp 33 procent, stark efterfrågan på kraft- och automationsteknik i alla regioner. Intäkterna ökar 26 procent, EBIT upp 55 procent till 1 miljard dollar och EBIT-marginalen 14,4 procent från fortsatt starkt genomförande.

ABB:s nettovinst steg 86 procent tredje kvartalet till 738 miljoner dollar på fortsatt tillväxt i marknadsefterfrågan, särskilt inom kraftinfrastruktur, samt ytterligare verksamhetsförbättringar.

Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) steg till 1 miljard dollar på en ökning av intäkterna med 26 procent (19 procent i lokala valutor), vilket gav en EBIT-marginal på 14,4 procent jämfört med 11,8 procent för samma kvartal 2006. Kassaflödet från rörelsen ökade till 886 miljoner dollar jämfört med 523 miljoner dollar tredje kvartalet förra året.

Orderingången ökade 33 procent (25 procent i lokala valutor) till 8,3 miljarder dollar som ett resultat av investeringar i utbyggnad av kraftinfrastruktur på utvecklingsmarknader samt ersättning av föråldrad utrustning och förstärkning av elnät på mogna marknader. Industrin fortsatte också att investera i produktivitetsökningar och kostnadsminskningar genom sänkt energiförbrukning.

”En kombination av stark marknadstillväxt och disciplin i verksamheten har återigen betalat sig”, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. ”Vårt marknads- och teknikledarskap, tillsammans med verksamhetsförbättringar, hjälper oss att dra full nytta av fortsatt global tillväxt och ökat intresse för klimatförändringar och energieffektivitet.”

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2