Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2007

Sämre marginaler för Prevas

Prevas ökade sin omsättning från 61,14 till 97,59 miljoner kronor under tredje kvartalet. Marginalerna minskar dock för bolaget.
Prevas redovisar en vinst på blott 98 tkr för sitt tredje kvartal. Omsättningen under kvartalet ökade från 61,14 till 97,59 miljoner kronor och rörerlseresultatet landade på 1,28 miljoner kronor.

Prevas redovisar en vinst på 10,96 miljoner kronor för årets första nio månader vilket är aningen bättre än de 10,87 miljoner kronor som bolaget redovisade för samma period i fjol. Omsättningen har däremot ökat från 199 till 332 miljoner kronor under denna period och rörelseresultatet som landade på 17,0 miljoner jämfört med förra årets 13,8 miljoner kronor vittnar om sämre marginaler.

Rörelsemarginal under perioden uppgick till 5,1 procent (6,9). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 7,4 procent (8,9). Affärsområde Produktutveckling fortsätter sin starka tillväxt. Omsättningen ökar med 94 procent och visar trots den kraftiga expansionen en rörelsemarginal på 7,1 procent.

Tredje kvartalet belastas av projektförluster inom affärsområde Industrisystem. En ny affärsområdeschef med fokus på att säkerställa områdets lönsamhet har rekryterats. Efter kvartalets utgång har Prevas tecknat ett nytt ramavtal med en ledande global fordonstillverkare gällande konsulttjänster inom elektronik-, programvaru- och systemutveckling samt simulering, test och projektledning.

"Marknaden för affärsområde Produktutveckling karaktäriseras av en ökande stark efterfrågan beroende på nödvändigt teknologi-skifte för allt fler produkter. Omsättningen har under de första nio månaderna 2007 ökat med 94 procent jämfört med samma period förra året. Affärsområdet uppvisar en rörelsemarginal på 7,1 procent, trots den mycket kraftiga expansionen. Marknaden för affärsområde Industrisystem utgör det snabbast växande segmentet på europeisk automationsmarknad. Efterfrågan på Prevas tjänster förväntas växa med mellan 10-20 procent kommande år. Industrin befinner sig nära kapacitetstaket och fortsätter att investera för att klara det ökade trycket från fortsatt globalt god efterfrågan. Under tredje kvartalet belastas affärsområdets resultat av projektförluster. En ny affärsområdeschef med fokus på att säkerställa områdets lönsamhet har rekryterats", kommenterar Prevas VD Anders Englund.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2