Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 oktober 2007

Axlon tar in 45,8 MSEK

Nyemission tillför Axlon Group 45,8 miljoner kronor.
Teckningstiden för företrädesemissionen i Axlon Group AB (publ) löpte ut den 24 oktober 2007. Emissionen tecknades till 73,4 procent med stöd av företrädesrätt och teckning utan företrädesrätt.

"Det är positivt att vi nu har genomfört en emission som inbringar 45,8 Mkr före emissionskostnader. Emissionen ger Axlon Group de nödvändiga resurserna för att genomföra marknadslanseringen av kontanthanteringssystemet AxlonRS. Det är bolagets bedömning att det tillskjutna beloppet är tillräckligt för att finansiera bolaget under återstoden av 2007 samt under 2008", säger Peter Fischer, CEO Axlon Group AB.

Emissionen var garanterad till 70,8 procent, men eftersom teckningsgraden blev 73,4 procent behövdes garantin inte utnyttjas. I och med emissionen kommer antalet aktier i Axlon Group AB att uppgå till 873.045.502 stycken och aktiekapitalet till 87.304.550,2 kronor. De nya aktierna väntas upptas till handel på First North omkring den 16 november.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1