Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 december 2007

Internationella experter vid Live Production på Elektronik/EP

Till Elektronik/EP-08, den 28-30 januari nästa år, kommer 3 specialister på tillförlitlighet av elektronik, alla djupt engagerade i processen för att underlätta övergången till Blyfri elektronik. Med sina kunskaper kommer de att analysera lödresultaten på kretskorten som kommer att produceras med överinseende av Lars Wallin på Stockholmsmässans ”LIVE PRODUCTION” aktivitet.

Bob Willis, en välrenommerad talare från många internationella seminarier och konferenser och har varit engagerad i både introduktionen och implementeringen av den blyfria processen de senaste 10 åren. Nyligen mottog Bob ett pris, Global Lead Free Award, instiftat av Soldertec/Tin Technology, för sina insatser för att underlätta övergången till en RoHS-godkänd elektronikproduktion. - Lars Wallin om Bob: ”Jag har under de senaste 4 åren haft äran att diskutera konsekvenserna av övergången till blyfri elektronik med Bob och vi har nästan aldrig haft lika åsikt och tyvärr har han alltid kunnat leda sina synpunkter i bevis på ett övertygande sätt vilket inte jag kunnat”. Dr. Thomas Ahrens, från tyska Fraunhofer Institut utanför Hamburg, har under många år forskat i ämnet blyfri elektronikproduktion samt medverkat till uppbyggnaden av en komplett produktionslina som används till testning av tillförlitligheten på blyfri elektronik samt utbildning av operatörer. - Lars Wallin om Thomas: ”I Thomas presentationer om RoHS och dess konsekvenser lyser den tyska noggrannheten igenom och där lämnas inget åt slump eller gissningar”. Dr. Wayne Lam, från ”The International Tin Research Institute” (ITRI) i England och specialist på material och dess egenskaper, speciellt när det gäller mjuklödning och problemen som uppstår när bly inte mer finns med som metall i en lödfog. På scenen får dessa herrar även samsas med svenska experter, t ex Lars-Gunnar Klang och Lars Blomberg samt experter från deltagande leverantörer. ”Med all denna expertis på plats finns det verkligen all anledning för den tillverkande elektronikindustrin att besöka Elektronik/EP”, säger Magnus Eriksson, projektledare från Stockholmsmässan. ”Här har man chansen att verkligen få svar på sina frågor”, avslutar Magnus.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1