Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 december 2007

Mycket att göra på HGL

Kontraktstillverkaren HGL förvärvades av Axlon i oktober 2006 i syfte att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion av kontanthanteringssystemet AxlonRS. Fabriken har nu mycket att göra bland annat från Atlas Copco och det är HGL som hittills står frö intäkterna inom Axlon.
”Det är en fabrik som ska stå på egna ben med sina egna kunder. Vi ser möjlighet till en bra omsättningstillväxt med god lönsamhet. Det ska vi ha och det ska vara grunden i bolaget. Sedan ska vi se till att Axlon-produkten kan tillverkas där på ett billigt och effektivt sätt så att vi kan tjäna pengar i båda ändar”, förklarar Peter Fischer.

Utvecklingen av AxlonRS har pågått sedan 2002. Produkten lanserades i början av året och under hösten har serietillverkning av de första beställningarna inletts. HGL levererar komponenter och har också påbörjat montering av modulerna som ingår i systemet.

Och det är bråda dagar hos HGL. Bolaget har sedan tidigare kontrakt med bland andra Atlas Copco och upplever just nu stor efterfrågan på sina tjänster från bolag i Kina och Västeuropa.

Den ökande efterfrågan har tagit mer resurser i anspråk än väntat och höjt trycket på organisationen, men Peter Fischer försäkrar att det inte finns någon risk att AxlonRS hamnar i skymundan av kontraktstillverkningen.

Utvecklingen i HGL återspeglas i rapporten för det tredje kvartalet. I väntan på att försäljningen av AxlonRS ska ta fart står HGL ensam för koncernens intäkter.

Ackumulerat för de nio första månaderna 2007 visade bolaget följande siffror:

- Omsättning: 33,1 Mkr (0)
- Resultat efter finansnetto: -28,2 Mkr (-29,4)
- Vinst per aktie: -0,07 kr (-0,10)

Årets siffror har utvecklats svagare än förväntat till följd av att två större kundprojekt hos HGL har försenats. Bolaget har vidtagit åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket väntas börja få effekt under det första halvåret 2008.

Enligt en analys av Redeye omsatte HGL cirka 40 miljoner kronor under 2006, med ett rörelseresultat på 3 miljoner kronor. Analysfirmans prognos för helåret 2007 är att HGL kommer att omsätta drygt 43 miljoner kronor med ett nollresultat (prognosen gjordes innan rapporten för tredje kvartalet hade offentliggjorts).

Koncernresultatet tyngs dock av avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader för AxlonRS samt marknadsbearbetningar.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2